Aangereden door een fietser

Aangereden door fietserNederland is een fietsland bij uitstek. We fietsen in onze vrije tijd, naar ons werk, op het platteland, in de stad, recreatief en professioneel. We fietsen wat af en omdat er zoveel gefietst wordt, ligt een ongeluk ook op de loer. Bent u aangereden door een fietser? Bent u gewond geraakt en heeft u lichamelijke klachten en letselschade als gevolg van de aanrijding? Bent u aangereden door een fietser en heeft deze fietser schuld, dan heeft u vaak recht op schadevergoeding.

Onze letselschade specialisten verlenen juridische bijstand aan slachtoffers die zijn aangereden door een fietser. Wij kunnen de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen en uw letselschade verhalen. Neem voor een goed, helder en vrijblijvend juridisch advies contact met ons op.

Hoe bent u aangereden door een fietser?

Wie deelneemt aan het verkeer kan betrokken raken bij een verkeersongeval, ook met fietsers. Een aanrijding met een fietser kan leiden tot letsel, van licht of matig tot zwaar letsel, afhankelijk van de toedracht en omstandigheden.

  • Bent u als voetganger aangereden door een fietser?
  • Bent u als fietser door een andere fietser aangereden?

Als voetganger aangereden door een fietser

Als voetganger bent u erg kwetsbaar in het verkeer. Wanneer u wordt aangereden door een fietser, bijvoorbeeld bij het oversteken of op een weg zonder voetpad, kan dit tot zwaar lichamelijk letsel leiden, doordat een fietser doorgaans meer snelheid heeft. U kunt flinke verwondingen oplopen, waardoor u te maken krijgt met veel pijn en letselschade.

Als fietser door een andere fietser aangereden

Was u zelf op de fiets onderweg? Dan kunt u eveneens in botsing zijn gekomen met een andere fietser letselschade oplopen. Ook aanrijdingen tussen twee of meerdere fietsers kunnen leiden tot ernstig letsel. Bijvoorbeeld doordat iemand hard met zijn of haar hoofd op straat valt, ontstaat regelmatig blijvend hersenletsel of een whiplash. Dergelijk letsel leidt tot extra kosten, gemiste inkomsten en psychisch lijden.

Aansprakelijkheid aanrijding fiets

Zowel voetgangers als fietsers genieten extra bescherming in het verkeer. Ze behoren beiden tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Wanneer u op de fiets of als voetganger bent aangereden door een fietser, is degene die een verkeersfout heeft gemaakt aansprakelijk. Steekt u als voetganger over terwijl het licht op rood staat en wordt u door een fietser aangereden, dan bent u bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk. Verleent een andere fietser u geen voorrang terwijl u van rechts komt fietsen? Dan is de ander aansprakelijk.

Is er geen sprake van een verkeersfout, dan wordt gekeken of iemand toch een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd. Trapt een fietser voor u onverwachts en zonder aanleiding op de rem, waardoor u zelf niet op tijd kunt remmen en valt of haalt u een fietser in die ineens begint te slingeren, met als gevolg dat de sturen elkaar raken en u tegen de grond gaat? Dan heeft de andere fietser gezorgd voor een gevaarlijke situatie, waardoor een ongeluk ontstond. In de praktijk blijkt dat dergelijke fietsongevallen altijd moeilijk te bewijzen zijn. Het is daarom verstandig om een letselschade specialist te raadplegen.

Bij wie schade claimen na te zijn aangereden door een fietser

Bijna iedereen in Nederland heeft gelukkig een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Deze dekt de aansprakelijkheid (en dus de letselschade) van ongemotoriseerde verkeersdeelnemers, waartoe fietsers en voetgangers behoren. Heeft de aansprakelijke partij geen AVP, dan zal hij zelf de letselschade moeten vergoeden. Het is dus van belang dat u de plaats van het ongeval niet verlaat, voordat u de gegevens van de veroorzaker en (liefst ook) diens verzekering heeft. Zonder deze gegevens kunt u geen letselschade claimen. Verzamel daarnaast zoveel mogelijk bewijzen. Noteer gegevens van getuigen en maak van foto’s van de situatie. Laat u tevens door een arts onderzoeken en neem contact op met ons letselschadebureau.

Welke schade claimen na fietsongeval?

Wanneer u bent aangereden door een fietser en uw letselschade claimen wilt, dient u de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Als de tegenpartij aansprakelijkheid erkent voor uw letselschade, dan kan worden begonnen met het vaststellen van de omvang van de schade. Veel voorkomende schades zijn:

  • Zorg- en medische kosten
  • Extra reiskosten
  • Inkomensverlies
  • Extra hulp in huis
  • Extra hulp voor de tuin
  • Juridische kosten
  • Kosten vervanging of reparatie persoonlijke bezittingen
  • Smartengeld

Aangereden door een fietser? Neem contact met ons op!

Bent u aangereden door een fietser, dan moet u bewijzen dat u als gevolg van de aanrijding extra onkosten maakt en wellicht inkomsten mist. Dit kan lastige discussies teweegbrengen. Schakel daarom ons letselschadebureau in. Onze letselschade specialisten zijn zeer ervaren en deskundig. Zij  weten niet alleen precies welke schadeposten u kunt claimen, maar ook wat eventuele valkuilen zijn. Ons bureau kan u de letselschadezaak volledig uit handen nemen. Wij stellen de veroorzaker aansprakelijk, berekenen uw letselschade en onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij, terwijl u zich richt op uw herstel. En onze kosten worden eveneens op de tegenpartij verhaald. U hoeft zich dus geen zorgen te maken en bent verzekerd van kosteloze juridische bijstand.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u bent aangereden door een fietser. Desgewenst komen wij ook bij u thuis in Rotterdam om uw letselschadezaak te bespreken.