Letselschade

LetselschadeDe schade die u oploopt bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, noemen we letselschade.
Letselschade kunt u verhalen op de verantwoordelijke partij, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Meestal keert een verzekeraar deze schadevergoeding uit. Dat komt doordat in ons land bijna iedereen tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd. Dat geldt ook voor bedrijven, organisaties en instellingen.

Toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad

De wet maakt verschil tussen een ‘toerekenbare tekortkoming’ en een ‘onrechtmatige daad’. In beide gevallen kunt u schadevergoeding krijgen. Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als een partij nalatig is in het nakomen van zijn verplichtingen. Denkt u bijvoorbeeld aan een ongeval als gevolg van een onveilige werkomgeving. De werkgever is dan aansprakelijk voor de opgelopen letselschade, omdat hij verplicht is voor veilige omstandigheden te zorgen. Dat is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd.

Bij een onrechtmatige daad handelt iemand ook onrechtmatig, maar er is dan geen sprake van een overeenkomst. Een verkeersongeval bijvoorbeeld. Er is pas sprake van letselschade als de opgelopen schade is terug te voeren op deze onrechtmatige daad. Technisch gezegd: er moet een causaal verband zijn. Let op: er hoeft niet persé sprake te zijn van schuld. Risicoaansprakelijkheid is soms al genoeg. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ouders van wie hun kind een ander schade toebrengt of bij de eigenaar van een dier dat (letsel)schade veroorzaakt.

Wie stelt, moet bewijzen

Als u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding als gevolg van opgelopen letselschade, moet u dat eerst bewijzen. Dat is niet altijd even makkelijk. Soms is het bijvoorbeeld al een tijd geleden dat een ongeval plaatsvond. De aansprakelijkheid van een ander is dan wellicht moeilijker aantoonbaar. Om goed voor uw belangen op te komen, hebt u specialisten nodig. Bij B&O Letselschade kunt u erop vertrouwen dat uw dossier in goede handen is. Alle medewerkers hebben minimaal 15 jaar ervaring als letselschadejurist en/of –expert. Wij beoordelen graag of u sterk staat of niet.