Arbeidsongeschikt na ongeval: inkomensschade claimen.

Inkomensschade claimenSlachtoffers die niet meer kunnen werken door een ongeluk, krijgen te maken met inkomensverlies. Als u door een verkeersongeluk of bedrijfsongeval blijvend letsel heeft opgelopen, kunt u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raken. Eerst komt u in de ziektewet, maar na twee jaar kan uw werkgever u, in verband met uw letsel, ontslaan. Vervolgens zal het UWV beoordelen of u voor een WIA uitkering in aanmerking komt. U krijgt te maken met een aanzienlijk verlies aan inkomen. Deze grote schadepost kunt u verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ongeluk. Het waarderen van deze schadepost is echter zeer complex en vereist vaak specialistische kennis.

Zelf arbeidsongeschikt na een ongeval? Inkomensschade claimen is kosteloos!

Als u niet meer kunt werken door een ongeluk, is het daarom belangrijk dat u niet langer wacht met inschakelen van hulp. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om uw schade (waaronder uw inkomensverlies) vergoed te krijgen. Bij letselschade in Rotterdam is het verstandig direct contact op te nemen met onze letselschadejuristen- en experts. Wij kunnen u bijstaan gedurende het letselschadetraject en hebben de rekenkundige kennis in huis om de juiste waarde aan deze schadepost te hangen.

Wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid?

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer slachtoffers gedeeltelijk of geheel niet meer kunnen werken door een ongeluk, omdat zij dusdanig letsel hebben opgelopen. Niet alleen door een ongeval met letsel kan arbeidsongeschiktheid ontstaan, ook als iemand door een ziekte niet meer in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren, wordt van arbeidsongeschiktheid gesproken. Iemand kan geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De oorzaak kan van lichamelijke of psychische aard zijn.

Arbeidsongeschiktheid grijpt vooral financieel hard in. Werknemers die niet meer kunnen werken door een ongeluk kunnen aanspraak maken op een uitkering van het UWV. Daarnaast hebben zij recht op een schadevergoeding als er sprake is van aansprakelijkheid van een andere partij. De door arbeidsongeschiktheid ontstane inkomensschade is veelal de grootste schadecomponent bij letselschade.

Arbeidsdeskundige bij re-integratie

Een arbeidsdeskundige is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsprocessen en beroepen. Deze kan worden ingeschakeld als het er naar uitziet dat u niet meer kunt werken door het ongeluk. Wellicht kunt u niet meer in uw eigen werk terugkeren, maar zijn er nog wel mogelijkheden voor ander soort werkzaamheden. Een arbeidsdeskundige kan behulpzaam zijn bij omscholing of het vinden van ander gepast werk. Samen wordt geprobeerd om u weer aan het werk te helpen. Als letselschadekantoor hebben werken wij samen met alleen de beste arbeidsdeskundigen.

Welke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid?

Bent u zelf arbeidsongeschikt na een ongeval? Dan krijgt u beslist te maken met inkomensschade. Wellicht niet direct, maar wel naar verloop van tijd. Deze inkomensschade kunt u als letselschadevergoeding verhalen. Werknemers die niet meer kunnen werken door een ongeluk kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met:

 • Doorbetaling loon voor slechts 70%.
 • Een contract voor bepaalde tijd dat niet wordt verlengd.
 • Mislopen van onregelmatigheidstoeslag, overwerk, fooien of extra ingeroosterde werkdagen.
 • Mislopen van pensioenopbouw.
 • Mislopen van een promotie naar een hogere functie inclusief salarisverhoging.
 • Mislopen van bonussen, tantièmes, gratificaties en/of winstdeling.
 • Mislopen lease auto, telefoon en laptop.
 • WIA of WW. Dit betekent slechts 70% van uw inkomen.

Al deze kosten zijn bij de verantwoordelijke partij te verhalen. Bent u arbeidsongeschikt door een ongeluk? Schakel een gespecialiseerde letselschadejurist in om letselschadevergoeding te claimen voor uw inkomensschade.

Hoeveel schade claimen bij arbeidsongeschiktheid?

Slachtoffers die niet meer kunnen werken door een ongeluk, kunnen naast de inkomensschade eveneens een compensatie claimen voor alle extra gemaakte kosten, schades en smartengeld. Veel voorkomende schadeposten die verhaald kunnen worden als aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend zijn:

 • Kosten van medische behandelingen die uw verzekeringsmaatschappij niet (meer) betaalt.
 • Reiskosten als u geregeld een fysiotherapeut of andere arts moet bezoeken.
 • Kosten van de aanschaf van medische hulpmiddelen die niet worden vergoed.
 • Eigen risico van uw verzekering.
 • De kosten van huishoudelijk hulp.
 • Kosten van thuiszorg.
 • Kosten aanpassing van de woning
 • Extra kosten vanwege studievertraging.
 • Kosten voor het inschakelen van hulp in en rondom uw woning, bijvoorbeeld een tuinman.
 • Smartengeld voor de emotionele schade, zoals de pijn en het verdriet.
 • Wettelijke rente en kosten juridische bijstand.

Wanneer een letseljurist inschakelen?

Twijfel na een ongeval niet en neem via letselschade advocaat Rotterdam contact op met onze letselschadejuristen. Wij nemen het juridische werk volledig uit handen en zullen u stap voor stap door het schadetraject leiden. Van de inventarisatie tot aan het aansprakelijk stellen, tot aan het indienen van de schadeclaim, tot aan de afwikkeling van de letselschadezaak. Daarnaast helpen wij u tevens bij eventuele discussies met het UWV en het inschakelen van een arbeidsdeskundige. Kortom, wij ontzorgen en dit kost u helemaal niets!

Arbeidsongeschikt na een ongeval? Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem via letselschade advocaat Rotterdam contact op met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts, want wij staan klaar om u van optimale rechtshulp te voorzien. Als gevolg van het ongeluk niet in staat naar ons toe te komen? Wij komen ook bij u thuis!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *