Hoeveel schadevergoeding kan ik claimen?

Schadevergoeding claimenEen ongeval op de weg of op het werk kan voor grote persoonlijke schade zorgen. Heeft u letsel opgelopen als gevolg van het ongeluk? Dan kan uw letselschade aanzienlijk oplopen. U kunt te maken krijgen met verminderde inkomsten of met hoge medische kosten. Als uw letselschade de schuld van een ander is, heeft u recht op schadevergoeding. U vraagt zich wellicht af: hoeveel schadevergoeding kan ik claimen? Hoeveel schadevergoeding er geclaimd kan worden, is per letselschadezaak verschillend. Als u betrokken bent geraakt bij een ongeval en letselschade heeft opgelopen, doet u er verstandig aan om contact op te nemen met onze letselschade specialisten.

Hoeveel schadevergoeding geclaimd kan worden is erg persoonsafhankelijk. Neem vrijblijvend contact op voor een eerste indicatie. Onze hulp kost u niets wanneer iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade.

Welke schade kan ik claimen?

Hoeveel schadevergoeding u kunt claimen is afhankelijk van de kosten en gederfde inkomsten waarmee u te maken heeft gekregen. Alle door uw letsel veroorzaakte schade komt in principe voor vergoeding in aanmerking. Letselschade bedragen kunnen uit onder andere de volgende schadeposten bestaan:

 • Medische kosten
 • Extra reiskosten
 • Verlies aan inkomen
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid

We zullen deze voorbeelden toelichten.

Medische kosten

Hoeveel schadevergoeding voor medische kosten? Wij kunnen vertellen dat u alle medische kosten op kunt nemen in uw schadeclaim, mits deze in direct verband staan met het ongeval. Om te beginnen is dit het eigen risico van uw zorgverzekering. Daarnaast zijn het de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, zoals een eigen bijdrage aan medicijnen, de huur van medische hulpmiddelen of (therapeutische) behandelingen die u maar gedeeltelijk vergoed krijgt.

Extra reiskosten

Hoeveel schadevergoeding kan ik claimen aan reiskosten? Alle extra reiskosten die verband houden met het ongeluk kunt u als letselschade claimen. Moet u bijvoorbeeld wekelijks een fysiotherapeut, revalidatiearts of psycholoog bezoeken of moet u voor een bepaalde operatie naar een andere ziekenhuis toe? Alle reiskosten en parkeerkosten kunt u meenemen in uw schadeclaim. Ook kosten voor het bezoeken van een bedrijfsarts of wanneer u iemand in moet schakelen die voor u rijdt, kunt u verhalen. U zou deze kosten immers niet hebben gehad als het ongeluk u niet was overkomen.

Verlies aan inkomen

Ook inkomensverlies kunt u op de aansprakelijke partij verhalen. Hoeveel schadevergoeding u hiervoor kunt claimen is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Verlies aan inkomen is een belangrijke schadepost. Gemiste inkomsten kunnen namelijk flink oplopen, zeker als u voor lange tijd geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt als gevolg van het ongeval. Uw loon gaat over in een WIA-uitkering, u loopt mogelijk fooien, extra overuren of een onregelmatigheidstoeslag mis. Ook gemiste pensioenopbouw behoort tot verlies aan inkomen. De berekening van deze schadepost is complex. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de situatie zoals deze nu is, maar ook met de toekomst. Laat een letselschade expert u hierbij helpen.

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Verlies aan zelfwerkzaamheid is van toepassing wanneer u zich als gevolg van het ongeval niet meer zo goed kan redden en hierdoor kosten moet maken. U kunt denken aan het inhuren van een hulp in de huishouding, tuinman, schilder of een klusbedrijf. Want voor alle klusjes in en om het huis die u altijd zelf deed bent u nu aangewezen op (betaalde) hulp. Deze kosten kunt u als schadevergoeding claimen. Immers, ook deze extra kosten had u zonder het ongeval niet hoeven maken. Uiteraard is de tegenpartij alleen verplicht de redelijke kosten bij verlies aan zelfwerkzaamheid te vergoeden, wat betekent dat uw klachten dermate ernstig moeten zijn dat u bent aangewezen op hulp en dat deze hulp alleen wordt ingehuurd wanneer dit echt nodig is. Ook bij het claimen van schade door verlies aan zelfwerkzaamheid is uw persoonlijke situatie leidend bij beantwoording van de vraag hoeveel schadevergoeding u kunt claimen.

Hoeveel schadevergoeding kan ik nog meer claimen?

Er zijn nog veel meer schadeposten die u kunt claimen bij de tegenpartij, zoals:

 • Schade aan persoonlijke bezittingen (auto, fiets, bril, kleding, telefoon, laptop)
 • Studievertraging
 • Telefoon- en portokosten
 • Aanpassingen aan de woning of verhuiskosten
 • Zinloos geworden uitgaven, zoals een abonnement op de sportschool
 • Juridische kosten (onze kosten)
 • Economische kwetsbaarheid

Hoeveel schadevergoeding u kunt claimen, is dus vooral afhankelijk van de extra kosten die u maakt en de netto inkomsten die u misloopt. Houdt de kosten daarom bij in een overzicht of schriftje, zodat u niets vergeet. Vooral de kleinere kosten, zoals telefoonkosten worden nog wel eens vergeten. Noteer alles en bewaar tevens zoveel mogelijk alle bonnetjes.

Hoeveel smartengeld kan ik claimen?

Immateriële schadevergoeding is beter bekend als smartengeld. Hoeveel smartengeld u kunt claimen is van vele factoren afhankelijk. De aard en ernst van uw letsel spelen een rol, evenals de duur van het herstel en het al dan niet volledig herstellen. Daarnaast zijn leeftijd, geslacht en de gevolgen van het letsel in uw dagelijks leven van invloed op de hoogte van smartengeld. Het is van te voren niet te zeggen hoeveel immateriële schadevergoeding u kunt claimen, maar wij kunnen u zeker helpen bij het bepalen van een bedrag aan smartengeld dat recht doet aan uw situatie. In de Smartengeldgids staan vergelijkbare letselschadezaken die als leidraad worden gebruikt.

Hulp bij schadevergoeding claimen

Na een ongeval kunt u niet direct schadevergoeding claimen. Eerst moet u iemand aansprakelijk stellen en uw schadeclaim met bewijzen onderbouwen. Geen eenvoudige opgave dus. U krijgt daarnaast vaak te maken met een verzekeringsmaatschappij als tegenpartij. Deze zal er alles aan doen zo min mogelijk uit te keren. U raakt wellicht verwikkeld in lastige discussies en om hier vanaf te zijn, stemt u in met een te laag bedrag aan schadevergoeding. Onze letselschade experts hebben veel ervaring bij het claimen van letselschade en kunnen berekenen hoeveel schadevergoeding in uw geval kan worden verhaald. Wij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft en dit kost u niets. De aansprakelijke tegenpartij moet namelijk onze kosten vergoeden.

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en wilt u dat wij u thuis in Rotterdam of omgeving bezoeken? Neem dan vandaag nog contact op met ons letselschadebureau voor een vrijblijvend adviesgesprek.