Letselschade claimen

Letselschadevergoeding claimenBent u het slachtoffer geworden van een aanrijding, een bedrijfsongeval of een ander ongeluk en bent u zelf niet aansprakelijk voor de letselschade die u heeft opgelopen? Dan heeft u recht op een schadevergoeding en kunt u de letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. De letselschade bestaat uit alle kosten die u maakt ten gevolge van het ongeluk inclusief smartengeld.

Laat u altijd bijstaan door een letselschadebureau om te zorgen dat u geen schadepost van uw letselschade misloopt. Daarnaast weet een letselschadejurist de weg en voorkomt dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De diensten van een letselschadejurist zijn overigens kosteloos, omdat de aansprakelijke partij verplicht is ook deze schadepost te vergoeden!

Welke letselschade claimen?

Letselschade bestaat uit alle kosten die u naar aanleiding van het ongeluk heeft gemaakt en in de toekomst nog verwacht te maken. Hierbij kunt u denken aan de medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, en bijvoorbeeld het aanpassen van uw badkamer en toilet in huis. Ook gemiste inkomsten kunt u als letselschade claimen. Bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om te werken of moet u minder gaan werken? Dan heeft u ook recht op compensatie voor het mislopen van inkomen.

Een ongeluk kan een behoorlijke impact hebben op uw leven. Naast alle kosten die u maakt en het inkomen dat u mist, zijn er gevolgen die niet direct in geld uit te drukken zijn. U kunt door het ongeluk bijvoorbeeld angstiger door het leven gaan en last hebben van verminderde levensvreugde. Ook deze gevolgen kunt u als letselschade claimen en zullen moeten worden vertaald naar een smartengeld bedrag. U kunt kosteloos een letselschadejurist inschakelen om de schadevergoeding voor u vast te stellen en letselschade te claimen.

Bij wie letselschade claimen?

U kunt letselschade claimen bij de veroorzaker van het ongeval. U dient deze partij dan persoonlijk aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Hiervoor is het in de meeste gevallen verstandig om zo spoedig mogelijk na het ongeval namen en nummers van getuigen te noteren en eventueel foto’s te maken als bewijsmateriaal. Met deze gegevens kunt u de aansprakelijkheid eenvoudig aannemelijk maken indien er problemen ontstaan. In bepaalde gevallen is de aansprakelijk wettelijk geregeld en is het mogelijk indirect uw letselschade te claimen.

Als uw letselschade het gevolg is van een aanrijding met een motorvoertuig, dan kunt u direct letselschade claimen bij de verzekeringsmaatschappij. In het geval van een bedrijfsongeval is de werkgever vaak aansprakelijk en zal vrijwel altijd aanspraak maken op een bedrijfsongevallenverzekering. Ook als u als kwetsbare verkeersdeelnemer, als fietser of voetganger, door een motorvoertuig bent aangereden, geldt er een bijzondere wettelijke aansprakelijkheid. Zelfs als u ook schuldig bent aan het ongeval, kunt u tussen de 50% en 100% van uw letselschade claimen.

Hoe letselschade claimen?

Gaat u letselschade claimen, dan kunt u zich in principe altijd direct tot de tegenpartij wenden. Als de aansprakelijkheid en de letselschade zijn vastgesteld, dan kunt u letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. In de gevallen van letselschade waar de aansprakelijkheid wettelijk is geregeld, kunt u zich richten tot de aansprakelijke instantie zoals de verzekeringsmaatschappij, uw werkgever of het Verbond van Verzekeraars.

Een gedeelte van de letselschade bestaat uit kosten die u verwacht in de toekomst te maken. Daarnaast is het mogelijk dat u verborgen letselschade heeft opgelopen die pas jaren later tot uiting komt. Indien dit in uw geval aannemelijk is dan kunt u bij de verzekeraar een risicoclausule laten opstellen om in de toekomst alsnog aanvullende letselschade te claimen. Een letselschadezaak verjaart in principe na vijf jaar vanaf het moment dat er is vastgesteld dat er sprake is van letselschade en wie de tegenpartij is. Zorg daarom dat u vóór het verlopen van deze termijn een procedure bent gestart.

Letselschadebureau inschakelen

Het moet niet, maar verstandig is het wel! Een letselschadezaak kan soms een vervelende en complexe aangelegenheid zijn, terwijl u zich eigenlijk zou moeten kunnen richten op uw herstel. Aangezien de kosten van een letselschadebureau voor de rekening van de aansprakelijke wederpartij zijn, zijn er dus geen beperkende financiële obstakels om er alleen voor te staan in moeilijke tijden. Een letselschadejurist kan uw totale letselschade bepalen, bemiddelen tussen alle betrokken partijen en u al het werk uit handen nemen. Daarnaast zijn de kosten van een letselschadebureau voor rekening van de aansprakelijke partij, waarvoor letselschade claimen u niets kost.