Stappenplan

Stappenplan letselschadeNatuurlijk probeert u letselschade te allen tijde te voorkomen, maar op het moment dat u het huis verlaat, liggen er gevaren op de loer die u niet altijd zelf in de hand heeft. Op het moment dat u zich in het verkeer, het openbaar vervoer of op de werkvloer begeeft bent u ook afhankelijk van het gedrag van anderen. In het geval van letselschade zijn er een aantal stappen die u moet doorlopen om het recht op schadevergoeding op te eisen. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, de eerste stap om uw letselschade op een ander te verhalen begint al vóór het ongeval.

Hieronder hebben wij het stappenplan bij letselschade op een rijtje gezet:

  1. Wees voorbereid (bewaar bestaand bewijs en weet wat te doen)
  2. Kom direct in actie (bel de politie, maak foto’s en noteer gegevens van situatie en getuigen)
  3. Maak een proces verbaal op bij de politie
  4. Stel uw letsel vast bij een huisarts
  5. Schakel een letselschadejurist in

Wees goed voorbereid

Als u iemand aansprakelijk wilt stellen voor uw letselschade dan ligt de bewijslast bij u. Het is in sommige gevallen zelfs mogelijk om al bewijs in handen te hebben voordat de letselschade is opgelopen. De eerste stap bij letselschade is dan ook: wees goed voorbereid!

Op Youtube duiken er steeds vaker Russische video’s op met bizarre verkeerssituaties. Deze video’s zijn gemaakt met zogenaamde dash-cams die doorlopend opnames maken vanuit het dashboard. In Rusland worden deze camera’s veel gebruikt om bewijs in handen te hebben na een ongeluk. Nu is het niet onze intentie om iedereen een dash-cam aan te praten, maar dit voorbeeld illustreert wel dat u zelfs vóór de letselschade al voorbereid kunt zijn op de bewijslast van uw letselschade.

Ook op de werkvloer kunt u anticiperen op de bewijslast voor toekomstige letselschade. Zo raden wij aan om onveilige werkomstandigheden altijd te melden bij uw werkgever of zelfs bij de arbeidsinspectie en hiervan schriftelijke bevestiging te vragen. Als u onverhoopt letselschade oploopt als gevolg van deze onveilige werkomstandigheden, dan heeft u het bewijs reeds in handen om uw werkgever aansprakelijk te stellen.

Kom direct in actie bij letselschade!

Het is van belang dat u direct na het ongeval de politie belt en begint met het verzamelen van relevante gegevens en getuigen. Als u hier door uw letselschade niet toe in staat bent, vraag dan aan iemand anders om dit te doen.

Als u betrokken bent bij een verkeersongeval, dan is het verstandig om foto’s te maken van de situatie. Noteer ook andere gegevens die u kunnen helpen met de bewijslast zoals straatnamen, de breedte van de weg, de aanwezigheid van loop- of fietspaden en alle andere zaken die relevant kunnen zijn voor later onderzoek. Ten slotte is het aan te raden om telefoonnummers en namen van getuigen te verzamelen die eventueel later een getuigenis kunnen afleggen.

Als u alle gegevens heeft verzameld, dan kunt u de plek van het ongeval verlaten. Vervolgens kunt u beginnen met de zaken die niet ter plaatse afgehandeld hoeven te worden, maar wel zo snel mogelijk geregeld moeten worden. Bij de lokale politie kunt u een proces verbaal laten opmaken, zodat het ongeval officieel geregistreerd is. Als u niet per ambulance naar het ziekenhuis bent afgevoerd, dan is het van belang om zo spoedig mogelijk uw letselschade door uw huisarts te laten vaststellen.

Schakel een letselschadejurist in

Zoals u ziet zijn er veel zaken die u zelf kunt doen om iemand aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Toch is het altijd verstandig om een letselschadebureau in te schakelen om uw zaak te beoordelen en u te vertegenwoordigen. Een letselschadejurist kan, met de door u verzamelde gegevens, alvast inschatten of u recht heeft op een schadevergoeding. Daarnaast komt het vaak voor dat het vaststellen van de aansprakelijkheid geen eenduidig klus is of dat de tegenpartij er alles aan doet om de aansprakelijkheid af te schuiven. Een letselschadejurist heeft de deskundigheid en de ervaring om adequaat met deze situaties om te gaan en te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Is een ander aansprakelijk, dan worden de kosten van het letselschadebureau verhaalt op de aansprakelijke partij en zijn de diensten kosteloos voor u!