Hoe hoog is de smartengeldvergoeding?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. De ernst van het letsel en de mate waarop dit ingrijpt in uw leven, bepalen uiteindelijk het bedrag. U krijgt een hogere vergoeding als u blijvend letsel heeft dat u hindert in het dagelijks leven. Ook de hoeveelheid pijn (lichamelijk en geestelijk) en de zwaarte van operaties zijn van invloed op de hoogte van de vergoeding.

Terug naar het overzicht