Wat is letselschade?

Onder letselschade verstaan we de schade die u lijdt door een ongeval waarbij u letsel oploopt en waarvoor een andere partij aansprakelijk is. Materiële en immateriële schade van lichamelijk én geestelijk letsel vallen hier beide onder. De gevolgen van letselschade kunnen ingrijpend zijn. Misschien moet u zware operaties ondergaan. Of u bent minder belastbaar en kunt daardoor niet meer –of slechts voor een deel- werken. De extra kosten die u hebt en de inkomsten die u hierdoor mist, noemen we materiële schade. De pijn die u ervaart, zowel lichamelijk als geestelijk, wordt immateriële schade genoemd.

Terug naar het overzicht