Aangereden door een scooter; wie vergoedt mijn schade?

Aangereden door scooterBent u aangereden door een scooter en heeft u daarbij letsel opgelopen? Dan heeft u recht op schadevergoeding. De veroorzaker van het ongeluk met de scooter zal uw letselschade moeten vergoeden. Vooral in de grotere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht rijden veel scooters rond. Dit leidt nog al eens tot gevaarlijke verkeerssituaties met ongevallen tot gevolg.

Bent u aangereden door een scooter, hierbij gewond geraakt en wilt u schade verhalen? Bij letselschade in Rotterdam kunt u direct contact opnemen met onze deskundige letselschadejuristen- en experts. In de meeste gevallen kunnen wij u kosteloos bijstaan.

Wat te doen als ik ben aangereden door een scooter?

Nadat u bent aangereden door een scooter, brengt u eerst uzelf en eventueel anderen in veiligheid. Om een schadevergoeding te kunnen claimen, moet de veroorzaker aansprakelijk gesteld worden en deze aansprakelijkheid ook erkennen. Wat kunt u zelf net na het scooterongeval doen?

 • De scooterrijder naar zijn naam en adres vragen.
 • De gegevens (naam en adres) controleren aan de hand van een paspoort of ander ID bewijs.
 • Namen en gegevens van getuigen vragen en noteren.
 • Vragen of omstanders foto’s en/of filmpjes willen maken van het ongeval.

Wie is aansprakelijk bij een aanrijding?

Zoals gezegd dient u de veroorzaker aansprakelijk te stellen als u bent aangereden door een scooter en schadevergoeding wilt. Maar hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid van de scooterrijder, bijvoorbeeld als u ook schuld hebt? De aansprakelijkheid is dan afhankelijk van de situatie van de aanrijding. Was u voetganger, reed u op de fiets, met de auto of reed u wellicht zelf ook op de scooter ten tijde van de aanrijding?

 • Wanneer u als voetganger bent aangereden door een scooter, is de scooter voor minstens 50% aansprakelijk voor de aanrijding, ongeacht of hij schuld aan het ongeluk heeft of niet.
 • Wanneer u als fietser door een scooter bent aangereden, is de scooter voor minstens 50% aansprakelijk, ongeacht of hij schuld aan het ongeluk heeft of niet.
 • Wanneer u als automobilist bent aangereden door een scooter, is degene aansprakelijk die een verkeersregel heeft overtreden.
 • Wanneer u als scooterrijder door een andere scooter bent aangereden, is eveneens degene die een verkeersfout heeft gemaakt aansprakelijk voor het ongeval.

Voetgangers en fietsers zijn in de wet extra beschermd. Zij behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Wanneer zij door een auto, motor, brommer of scooter worden aangereden, is de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig (in dit geval de scooter) altijd voor minimaal 50% aansprakelijk voor het ongeval.

Schadevergoeding claimen na aanrijding scooter

Voordat u een schadevergoeding kunt indienen, dient u eerst de veroorzaker schriftelijk aansprakelijk te stellen. U stuurt de schuldige een aangetekende aansprakelijkstelling waarin u tevens meldt welke schade u heeft en welke schadeposten u nog verwacht. U verzoekt de veroorzaker ook om de brief aan de aansprakelijkheidsverzekeraar door te sturen. Wanneer de aansprakelijkheid voor het scooterongeluk is erkend, kunt u de schadeclaim bij de veroorzaker indienen. Bij volledige aansprakelijkheid kunt u alle schade als gevolg van de aanrijding claimen.

Welke schade kan ik claimen na een aanrijding?

Er zijn vele kostenposten die in aanmerking komen voor schadevergoeding nadat u bent aangereden door een scooter. Enkele voorbeelden van schadeposten die u kunt claimen zijn:

 • Kleding en andere zaken die kapot zijn gegaan als gevolg van het scooterongeluk.
 • Medische kosten, inclusief het eigen risico van uw zorgverzekering.
 • Verlies van inkomen, omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raak.
 • Kosten voor huishoudelijke hulp, omdat u niet meer alles zelf kunt in huis.
 • Extra reiskosten voor huisarts, fysiotherapie en/of ziekenhuisbezoeken.
 • Extra telefoonkosten vanwege het contact met uw arts en uw letselschadejurist.
 • Kosten waarmee u te maken krijgt als uw studie vertraging oploopt.
 • Smartengeld, ofwel een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Omdat u van achteren door een scooter bent aangereden, kunt u een schadevergoeding eisen voor alle psychische en emotionele schade die u heeft opgelopen.

In de claim kunt u alle kosten declareren die u niet zou hebben gehad als u niet was aangereden door een scooter. Ook kosten die nu nog niet bekend zijn, maar die wel in de toekomst te verwachten zijn, kunt u opvoeren. U dient zodoende een nauwkeurige lijst van schadeposten (onkosten) op te stellen.

Schakel gratis juridische bijstand in

Wanneer u bent aangereden door een scooter en een schadevergoeding wilt claimen, zult u merken dat er vaak meer geclaimd kan worden dan u denkt. Via letselschade Rotterdam kunt u direct in contact komen met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts die u graag gratis en deskundig helpen bij:

 • Het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het scooterongeval.
 • Het opstellen van een gedetailleerde lijst met schadeposten voor de schadevergoeding.
 • Het indienen en verhalen van de schadeclaim.

Bent u aangereden door een scooter en wilt u een schadevergoeding die aan uw letsel recht doet? Bij letselschade in Rotterdam kunt u vertrouwen op onze letselschadejuristen- en experts.