Aangereden tijdens oversteken

Voetganger aangeredenBent u aangereden tijdens het oversteken? Dan kunt u de bestuurder aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Het komt helaas regelmatig voor dat voetgangers gewond raken wanneer zij een zebrapad of weg oversteken. Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan de letselschade soms behoorlijk oplopen. Deze letselschade dient vergoed te worden door de veroorzaker van het verkeersongeval, degene die u heeft aangereden tijdens het oversteken.

Bij letselschade in Rotterdam kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. Wij helpen u om de bestuurder aansprakelijk te stellen en zorgen voor een goede afwikkeling van uw letselschade. U betaalt voor onze juridische bijstand doorgaans niets, omdat onze kosten eveneens op de aansprakelijke tegenpartij worden verhaald.

Voorbeelden van aanrijdingen tijdens oversteken

De drukte op onze wegen neemt vandaag de dag nog steeds toe. Zowel op snelwegen als in de binnenstad van Rotterdam komt steeds meer verkeer. Daar komt bij dat veel mensen een drukke agenda hebben en daardoor gehaast hun dag doorvliegen. Er wordt nog vaak veel te hard gereden door automobilisten binnen de bebouwde kom. Daarnaast zijn zij vaak afgeleid, bijvoorbeeld door hun smartphone waardoor zij niet goed op de weg letten of geen voorrang verlenen. Snel even door een rood stoplicht komt ook geregeld nog voor.

Steeds vaker krijgen wij zaken ter behandeling waarbij een voetganger is aangereden tijdens:

 • Het oversteken van een drukke weg, waarbij het verkeer uit beide richtingen komt.
 • Het oversteken op een zebrapad.
 • Het oversteken van een fietspad.

Aangereden tijdens oversteken; verwondingen

Wanneer een voetganger tijdens het oversteken wordt aangereden, kunnen de gevolgen soms enorm zijn. Voetgangers behoren tot de kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Het letsel kan zeer ernstig zijn, afhankelijk van het voertuig (auto, tram, bus, brommer of fiets) en met welke snelheid u tijdens het oversteken aangereden bent. De bestuurder is vrijwel altijd aansprakelijk voor uw letselschade! Letsels die veel voorkomen bij dit soort aanrijdingen zijn:

 • Hoofdletsel en hersenschudding
 • Botbreuken
 • Schaafwonden en blauwe plekken
 • Whiplash

Beschermde status voetgangers

Voetgangers worden wettelijk als ‘zwakke verkeersdeelnemers’ beschouwd. Ze zijn kwetsbaarder dan een automobilist. Dit betekent dat zij ‘beschermd’ worden door de wet. Dit is in artikel 185 van de Wegenverkeerswet geregeld. Bij een aanrijding tussen een voetganger en een bestuurder van een motorvoertuig, is deze laatste vrijwel altijd aansprakelijk. De voetganger krijgt in deze situatie dan ook minimaal 50% van de letselschade vergoed. Bent u door een motorvoertuig aangereden tijdens het oversteken? Laat dan kosteloos de bestuurder aansprakelijk stellen.

Aangereden door auto, fiets of scooter

U kunt als voetganger door verschillende soorten verkeersdeelnemers aangereden worden tijdens het oversteken. Zo kunt u worden aangereden door:

 • Een automobilist
 • Een fietser
 • Een scooter of bromfiets

Bij oversteken aangereden door auto

Wordt u door een automobilist aangereden tijdens het oversteken, dan moet u altijd de bestuurder aansprakelijk stellen, ook als u zelf schuldig lijkt aan het ongeval. Loopt u bijvoorbeeld een drukke rijbaan op, door rood licht of begaat u een andere verkeersovertreding, dan wordt dat juridisch als ‘eigen schuld’ beschouwd. Echter, omdat u als voetganger volgens de wet extra bescherming geniet, zal de automobilist die u heeft aangereden toch 50% van de schade moeten betalen. Heeft u geen verkeersovertreding begaan en wordt u aangereden door een auto, dan kunt u de bestuurder volledig aansprakelijk stellen. Deze zal uw schade 100% moeten vergoeden.

Bij oversteken aangereden door fietser

Als u door een fietser wordt aangereden tijdens oversteken, kunt u uiteraard ook deze bestuurder aansprakelijk stellen. Of u een schadevergoeding krijgt, is afhankelijk van wie een verkeersovertreding heeft begaan. Zowel een voetganger als een fietser worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers, waardoor zij juridisch gelijk zijn. Is de fietser aansprakelijk voor de aanrijding, dan is het de vraag of diegene verzekerd is. Indien de fietser beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, zal de verzekeraar de schade vergoeden. Is de fietser echter onverzekerd, dan zal deze uw schade uit eigen middelen moeten vergoeden. Blijft een schadevergoeding uit, dan kunt u beslag laten leggen op de persoonlijke eigendommen (bijvoorbeeld een koopwoning) of het loon van de fietser. Laat u hierover goed adviseren door een letselschade advocaat of expert.

Aangereden door scooter of bromfiets

Wanneer bent aangereden door scooter of bromfietser, is de bestuurder van het voertuig in ieder geval voor 50% aansprakelijk. Scooters en brommers scheuren soms roekeloos hard door het verkeer. Wanneer een voetganger wordt aangereden door een scooter of brommer is de kans op ernstig letsel dan ook erg groot. Ook hier geldt dat u als voetganger een beschermde status geniet ten opzichte van de scooter/brommerrijder. Ook al is het ongeval mogelijk (deels) aan u te wijden, de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig dient minimaal 50% van uw schade te betalen. Wordt u buiten uw schuld om aangereden tijdens het oversteken, dan kan de vergoeding oplopen tot 100%.

Welke schade te verhalen na aanrijding?

Wordt u door schuld van een mede verkeersdeelnemer aangereden tijdens oversteken, dan kunt u de bestuurder aansprakelijk stellen. U heeft recht op schadevergoeding. De tegenpartij zal alle schade moeten vergoeden. U kunt hierbij denken aan:

 • Kosten voor het ziekenhuis, huisarts en het eigen risico
 • Alle overige medische kosten
 • Kosten van kleding en andere persoonlijke eigendommen, zoals een bril en uw telefoon
 • Extra reiskosten
 • Vergoeding voor verlies van inkomen (tijdelijk arbeidsongeschikt)
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Vergoeding voor verlies van zelfwerkzaamheid (onderhoud huis, klussen tuin)
 • Kosten voor eventueel studievertraging
 • Smartengeld

Kortom, alle kosten die u niet gemaakt zou hebben zonder de aanrijding. Daarnaast alle inkomsten die u hierdoor bent misgelopen. De schadevergoeding compenseert niet alleen alle huidige schade, maar tevens uw toekomstige letselschade. Het is daarom van belang alle schade nauwkeurig in kaart te brengen. Maak daarom bij letselschade in Rotterdam gebruik van onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. Dit kost u meestal niets, omdat onze rekening tevens door de verzekeraar van de tegenpartij wordt betaald.

Bent u aangereden tijdens oversteken? Wij zullen de bestuurder aansprakelijk stellen en uw schade claimen! Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor gratis juridische hulp.