Aanrijding op voorrangsweg of kruising

Aangereden op voorrangsweg kruising

Bent u betrokken geraakt bij een aanrijding terwijl u voorrang had en wilt u weten welke schade u kunt claimen? Wij vertellen het u graag. Via letselschade Rotterdam kunt u direct in contact komen met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. De hulp die onze juristen geven, is voor u kosteloos in vrijwel alle gevallen van letsel door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.

Bent u slachtoffer geworden van een aanrijding terwijl u voorrang had? Wij informeren u niet alleen over de schade die u kunt claimen, maar stellen tevens de veroorzaker aansprakelijk en dienen de schadeclaim in.

Aansprakelijkheid bij letselschade na geen voorrang verlenen

Als u gewond bent geraakt bij een aanrijding die ontstond doordat de tegenpartij u geen voorrang verleende, dan is deze volledig verantwoordelijk voor al uw letselschade. Voorwaarde is wel dat u ook echt voorrang had moeten krijgen. Indien u zelf een verkeersfout heeft gemaakt, dan zal (een deel van) uw schade niet worden vergoed. Dit wordt een percentage eigen schuld genoemd. Een voorbeeld van zo’n situatie is wanneer u wel van rechts kwam, maar tegen de verkeerrichting inreed of wanneer u te hard reed. Heeft u geen verkeersfout gemaakt, dan is de tegenpartij aansprakelijk bij een aanrijding in een voorrangssituatie en kunt u alle schade claimen.

Wanneer heeft u voorrang?

Wanneer u als bestuurder voorrang heeft (of moet verlenen), hangt af van waar u op dat moment op de weg rijdt. Bij de volgende situaties heeft u voorrang:

 • Bij een gelijkwaardige kruising als u van rechts komt.
 • Op een voorrangsweg. U heeft voorrang op alle bestuurders op andere (zij)wegen van rechts.
 • Bij een gelijkwaardige kruising als u op een verharde weg rijdt.
 • Op auto’s die uit een in- en uitrit van rechts komen.
 • Op auto’s die van een woonerf met een hoogteverschil van rechts komen.
 • Als u rechtdoor gaat en een tegenligger af wil slaan.
 • Bij verkeersdeelnemers die bijzondere manoeuvres uitvoeren, zoals keren, invoegen en wegrijden.

Bevindt u zich in één van bovenstaande situaties en raakt u betrokken bij een verkeersongeval? Dan is er dus sprake van een aanrijding terwijl u voorrang had en kunt u alle schade claimen. Let op; op een gelijkwaardige kruising heeft een tram wel altijd voorrang. Het maakt daarbij niet uit of de tram van rechts of links komt. Voorwaarde is wel dat het kruispunt niet door verkeerslichten- borden- of tekens wordt geregeld.

Welke schade claimen na aanrijding op voorrangsweg of kruising?

U kunt, zoals gezegd, bij een aanrijding waarbij u voorrang had alle schade claimen. U heeft recht op een letselschadevergoeding bestaande uit:

 • Materiële schadevergoeding
 • Immateriële schadevergoeding

Materiële schadevergoeding

Een materiële schadevergoeding is een vergoeding voor de schade die direct in geld is uit te drukken. Dit is direct zichtbare schade, bijvoorbeeld beschadigingen aan uw eigendommen. Ook extra medische kosten en misgelopen inkomsten vallen hieronder. Voorbeelden van schade die u kunt verhalen na een aanrijding terwijl u voorrang had zijn:

 • Beschadigingen aan spullen, zoals auto, motor, fiets, bagage, kleding, schoeisel, bril, rollator, smartphone en iPad.
 • Medische kosten, zoals kosten voor een ziekenhuisopname, het eigen risico van de zorgverzekering en andere medische voorzieningen die de zorgverzekeraar niet vergoed.
 • Kosten in en rondom het huis, zoals het inhuren van (tijdelijke) huishoudelijke hulp, onderhoud van het huis, werk in de tuin.
 • Extra vervoerskosten, zoals extra kosten die u moet maken om wekelijks een arts te bezoeken.
 • Extra telefoonkosten, omdat u moet overleggen met een arts, afspraken moet maken en bij letselschade in Rotterdam contact wilt opnemen met onze letselschadejuristen- en experts.
 • Aanpassingen aan woning en/of auto behoren tevens tot de schade die u kunt claimen na een aanrijding terwijl u voorrang had.
 • Verhuiskosten, omdat u door de aanrijding dusdanig letsel heeft opgelopen waardoor u niet langer in uw huis kunt blijven wonen. U kunt bijvoorbeeld geen trappen meer lopen.
 • Extra kosten voor vakantie, vanwege diverse aanpassingen waardoor een vakantie ineens een stuk duurder wordt.
 • Inkomensverlies, omdat u tijdelijk niet kunt werken of omdat u geheel arbeidsongeschikt raakt. Ook wanneer u later uw baan verliest en u door uw letsel een verminderde kans op de arbeidsmarkt heeft (economische kwetsbaarheid).
 • Studievertraging, omdat u als gevolg van de aanrijding tijdelijk uw studie moet staken en daardoor te maken krijgt met extra kosten, zoals boekengeld, examenkosten en schoolgeld.
 • Wettelijke rente. Dit is een vast percentage, vastgesteld door de overheid, dat door de tegenpartij moet worden betaald over de schadevergoeding vanaf het moment dat de schade werd geleden.
 • Kosten van juridische bijstand, ofwel de kosten van uw letselschadejurist. Bent u zodoende slachtoffer van een aanrijding terwijl u voorrang had, dan kunt u onze kosten ook als schade claimen. Dit betekent dat onze juridische bijstand gratis is!

Immateriële schadevergoeding

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor de schade veroorzaakt door de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde na de aanrijding. Een immateriële schadevergoeding noemen we smartengeld. Voorbeelden van smartengeld na een aanrijding zijn:

 • Het ongemak en de pijn als gevolg van de aanrijding.
 • Littekens door de botsing.
 • Blijvende lichamelijk beperkingen door het ongeval.
 • Blijvende psychische klachten die u door het ongeluk heeft opgelopen.
 • Het verdriet, bijvoorbeeld van het wegvallen van sociale contacten.
 • Gederfde levensvreugde, omdat u hobby’s, sport en andere activiteiten niet meer kunt beoefenen.

Bent u slachtoffer van een aanrijding op voorrangsweg of kruising en wilt u weten welke schade u kunt claimen? Bij letselschade in Rotterdam en omstreken kunt u contact opnemen met onze deskundige en gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. Met de juiste juridische ondersteuning krijgt u uw gehele letselschade vergoed!