Afwikkeling letselschade na aanrijding file

Aanrijding fileBij een aanrijding in de file, is de juiste afwikkeling van letselschade van groot belang. Wie betrokken raakt bij een file ongeval kan daardoor behoorlijke schade oplopen. Niet alleen materiële schade, zoals schade aan de auto en andere persoonlijke eigendommen, maar ook de kans op letselschade is erg groot. Zeker een kop-staartbotsing in de file, waarbij het slachtoffer van achteren wordt aangereden, kan forse nekklachten (of erger) veroorzaken.

De gevolgen van een kop-staartbotsing kunnen enorm zijn; bij een dergelijke aanrijding worden het hoofd en de nek flink heen en weer geslingerd. Slachtoffers van een aanrijding in de file krijgen dan ook vaak te maken met een whiplash. Zij kunnen hier blijvende klachten aan overhouden. Het is daarom van belang om via Letselschade Rotterdam in contact te treden met gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. Voor slachtoffers die betrokken zijn geweest bij een aanrijding in de file, verzorgen wij de afwikkeling van hun letselschade vrijwel altijd met succes! Daarnaast is onze hulp in dit soort situaties vrijwel altijd geheel kosteloos voor het slachtoffer.

Ervaart u nekklachten, of heeft u ander letsel opgelopen bij een aanrijding in de file? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Uw zaak wordt dan direct beoordeeld op de juridische haalbaarheid. Indien wij u van dienst kunnen zijn, wordt er een bezoekafspraak bij u thuis gemaakt om het geheel verder door te spreken. Omdat wij landelijk werken, bezoeken wij overal in Nederland. Ook maakt het niet uit waar de file-aanrijding heeft plaatsgevonden.

Aanrijding file gehad, wat te doen?

Een aanrijding in de file kan een flinke impact hebben op iemands leven. Het auto-ongeluk op zich geeft al een behoorlijk schrikeffect, maar ook de klachten die als gevolg van de kop-staartbotsing ontstaan kunnen voor een lange nasleep zorgen. In de meeste gevallen is de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk voor al uw schade. De tegenpartij (de WA-verzekeraar) zal dan ook al uw schade moeten vergoeden. U heeft recht op een letselschadevergoeding. Voor een goede afwikkeling van letselschade na een aanrijding in de file kunt u zelf tevens een aantal voorbereidingen treffen.

  • Het schadeformulier invullen
  • De schade checken en bewijs verzamelen
  • Uw huisarts bezoeken
  • Aansprakelijk stellen
  • Schadevergoeding eisen

Vooral de eerste 3 punten zijn in eerste instantie van belang. Punt 4 en 5 pakt uw letselschadespecialist op.

Schadeformulier invullen na aanrijding file

Wanneer u betrokken raakt bij een aanrijding in de file, dan is het voor de afwikkeling van uw letselschade van belang dat u zo snel mogelijk het schadeformulier invult. Uiteraard brengt u zichzelf en eventuele anderen eerst in veiligheid. We begrijpen dat de schrik er waarschijnlijk goed in zit, maar probeer in ieder geval de voorkant van het schadeformulier in te vullen. Vul niet zomaar iets in en onderteken ook zeker niet als u het niet eens bent met de informatie van bijvoorbeeld de tegenpartij.

Het formulier dient tijdens uw letselschadezaak als bewijs. De toedracht van de aanrijding moet namelijk duidelijk zijn om de aansprakelijkheid vast te stellen. Komt op het schadeformulier helder naar voren dat u van achteren bent aangereden en dat er sprake was van een file? Dan kunt u beiden het schadeformulier ondertekenen. Check de gegevens van de ander en vul de achterkant later thuis op uw gemak in.

De schade checken en bewijs verzamelen

Voor de afwikkeling van uw letselschade is het aan te raden om goed alle schade die is ontstaan te checken. Bekijk uw auto goed. Ga ook na of er andere persoonlijke zaken door de kop-staartbotsing zijn beschadigd, bijvoorbeeld uw kleding, laptop in de auto, smartphone of bril.

Noteer vervolgens gegevens van eventuele getuigen en maak foto’s van de ongevalsschade. Indien u hier zelf niet toe in staat bent, vraag dan of omstanders dit willen doen. Hoe meer bewijzen u verzamelt, hoe beter dit is voor de afwikkeling van uw letselschade.

Uw huisarts bezoeken

Het is verstandig om direct uw huisarts te bezoeken na een aanrijding in de file. Dit zal de afwikkeling van uw letselschade ten goede komen. Het kan zijn dat u als gevolg van de kop-staartbotsing nekklachten en hoofdpijn heeft. Ook wanneer u het idee heeft dat de klachten wel meevallen, is het toch raadzaam dit aan uw arts door te geven, zodat het in ieder geval alvast in uw medisch dossier is vermeld.

Het is bekend dat bepaalde whiplashklachten pas na enkele dagen, soms weken, de kop opsteken. Ook psychische schade dient zich vaak na verloop van tijd pas aan. Indien er op dat moment pas een medisch dossier wordt opgebouwd, zal de aansprakelijke tegenpartij zeggen dat uw klachten niets met het file ongeval te maken hebben. Voor de afwikkeling van uw letselschade raden wij u aan om in ieder geval binnen een week uw huisarts te bezoeken.

Aansprakelijk stellen

Voor een juiste afwikkeling van letselschade moet er eerst nog iemand aansprakelijk gesteld worden voor de aanrijding in de file. Zolang er niemand aansprakelijk is gesteld, kan er eveneens geen schadeclaim worden ingediend. Bent u van achter aangereden in de file en valt u geen verwijt te maken, dan is de achteroprijder aansprakelijk voor de letselschade.

Volgens Artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens moet de bestuurder in staat zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Bij een kop-staartbotsing wordt ervan uitgegaan dat degene die achterop rijdt niet voldaan heeft aan deze verplichting en dus schuldig is. Er is niet voldoende afstand gehouden. Om na een aanrijding in de file de afwikkeling van uw letselschade in gang te zetten, wordt een brief (aansprakelijkstelling) gestuurd naar de tegenpartij waarin deze aansprakelijk wordt gesteld.

Schadevergoeding eisen

Om uw kosten vergoed te krijgen na een aanrijding in de file, geeft u via een aansprakelijkstelling niet alleen aan dat u de ander aansprakelijk stelt, u geeft tevens aan dat u letsel heeft opgelopen en hierdoor schade lijdt. Het is van belang om een lijst te maken met alle schadeposten. U noteert zowel de schadeposten waar u direct na het ongeval mee te maken heeft gekregen (kosten auto, kleding, zorg, medicatie, hulp). Later komen ook de schadeposten die u in de toekomst nog verwacht (verlies van inkomen, levensvreugde, nog te ondergane operaties) aan de orde.

Wij begrijpen maar al te goed dat u niet weet hoe u dit moet aanpakken of dat u zich liever wilt richten op uw herstel. Daarom is het tevens verstandig om bij letselschade in Rotterdam en omstreken contact op te nemen met onze letselschadejuristen- en experts. Wij zullen u adviseren, samen met u een lijst met schadeposten opstellen, de tegenpartij aansprakelijk stellen en een schadevergoeding indienen. Onze juristen zijn gespecialiseerd in verkeersrecht. Na een aanrijding in de file zorgen wij voor een correcte afwikkeling van uw letselschade. En dit kost u doorgaans niets!