Bedrijfsongeval

Wist u dat er jaarlijks ongeveer 220.000 werknemers, uitzendkrachten en ZZP’ers letselschade oplopen door een bedrijfsongeval? En dat een werkgever in Nederland vrijwel altijd aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval?

BedrijfsongevalLetselschade door een bedrijfsongeval is erg vervelend, vooral wanneer uw letsel zich niet binnen korte tijd hersteld. U kunt hierdoor te maken krijgen met extra kosten, een lager inkomen en gederfde levensvreugde. Voor deze letselschade bestaat er schadevergoeding als uw werkgever verantwoordelijk is voor het bedrijfsongeval. De letselschadevergoeding voor gederfde levensvreugde noemen we smartengeld, het is bedoeld ter compensatie van de opgelopen emotionele schade.

Wanneer heeft u te maken met een bedrijfsongeval?

Er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer u door of tijdens uw werk letselschade oploopt. Specifiek wordt dit in de Arbowet als volgt omschreven: ”een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.”

Een ongeval in een bedrijf, op een bouwlocatie, in een instelling, bij het werken aan de weg of elders is een bedrijfsongeval. Ook een ongeval dat tijdens woon- en werkverkeer ontstaan is of door het gebruik van een auto van de zaak kan als bedrijfsongeval beschouwd worden. Een bedrijfsongeval is vaak te wijten een onveilige werksituatie, een kapotte machine of een te geringe veiligheidsinstructies.

Is het noodzakelijk om mijn werkgever aansprakelijk te stellen?

Om in aanmerking te komen voor letselschadevergoeding en smartengeld door het bedrijfsongeval, zult u uw baas, opdrachtgever of uitzendbureau aansprakelijk moeten stellen. Dit is een stap in het proces waar u helaas niet aan ontkomt. Veel mensen hebben hier moeite mee omdat ze bang zijn hiermee de relatie met hun werkgever op het spel te zetten.

Echter ontkomt u hier in de meeste gevallen niet aan, omdat u anders zelf met uw letselschade blijft zitten. Hoe graag u uw werkgever ook wilt sparen, voor u is het financieel niet haalbaar wanneer de kosten oplopen. Daarbuiten zijn verreweg de meeste werkgevers ook goed verzekerd tegen de gevolgen van een bedrijfsongeval, waardoor zij er zelf financieel geen last van zullen hebben.

Onze letselschadejuristen kunnen u helpen met het aansprakelijk stellen van uw werkgever bij een bedrijfsongeval, zonder dat we hierbij onnodig de verhouding met uw werkgever op het spel zetten. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met letselschade door een bedrijfsongeval, waardoor wij u op professionele wijze kunnen bijstaan. En dat terwijl het u zelf niets kost!

Is mijn werkgever altijd aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Theoretisch gezien is uw werkgever altijd aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval, tenzij deze kan aantonen dat hij volledig voldaan heeft aan zijn zorgplicht. Ook wanneer er letselschade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of grove schuld van de gewonde werknemer is de werkgever vaak zelf niet aansprakelijk.

Omdat het voor u als werknemer vaak lastig is om aan te tonen dat de veiligheidsmaatregelen niet in orde waren ligt de bewijslast bij de werkgever. Dit houdt in dat de werkgever moet bewijzen dat hij zijn veiligheidsverplichting is nagekomen. Lukt dit niet, dan is hij in feite aansprakelijk voor de gehele letselschade van de werknemer, zowel materieel als immaterieel. Mocht er in het ergste geval de werknemer overlijden, dan hebben de echtgenoot, kinderen of ouders recht op een schadevergoeding. Dit noemen we overlijdensschade, wettelijk geregeld in artikel 7: 658BW.

Bedrijfsongeval uitzendkracht

Mocht u als uitzendkracht letselschade door een bedrijfsongeval opgelopen hebben, dan bent u nog een beetje extra beschermd. U mag namelijk zelf kiezen wie u aansprakelijk stelt voor het bedrijfsongeval. Dit kan uw formele werkgever zijn, namelijk het uitzendbureau, maar ook het bedrijf waar u geplaatst bent, uw materiele werkgever. Zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar u geplaatst bent is dan aansprakelijk voor het totaal van uw letselschade door het bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval ZZP’er

Ook als ZZP’ er kunt u de opdrachtgever in bepaalde omstandigheden aansprakelijk stellen. Formeel wordt u dan als ZZP’er gezien als een zelfstandige ondernemer, maar juridisch gezien gelijk gesteld aan een werknemer. Hierdoor krijgt u meer rechtsbescherming bij letselschade door een bedrijfsongeval.

Is mijn werkgever verzekerd voor een bedrijfsongeval?

Vrijwel alle werkgevers in Nederland zijn tegen letselschade door een bedrijfsongeval verzekerend. Het is natuurlijk nooit leuk om uw eigen baas aansprakelijk te moeten stellen, maar in 99% van de gevallen wordt de letselschade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van uw werkgever. Uw werkgever merkt er financieel dus vaak weinig van als u hem aansprakelijk stelt voor de gevolgen van het bedrijfsongeval.

Is het verstandig om een letselschadekantoor in te schakelen?

Na een bedrijfsongeval kunt u te maken krijgen met grote financiële gevolgen. U moet extra kosten maken, mist inkomsten en hebt te maken met gederfde levensvreugde. Letselschade is dus al snel geleden en om dit vergoed te krijgen moet uw werkgever formeel aansprakelijk worden gesteld. Uw letselschadezaak zal hierna door de bedrijfsongevallenverzekeraar van uw werkgever worden behandeld.

Deze verzekeraar heeft echter vaak een andere kijk op een rechtvaardige vergoeding dan die u zelf heeft. Er ontstaat al snel een discussie over de aansprakelijkheid en over de hoogte van uw schadevergoeding. Het is daarom essentieel om uzelf de vraag te stellen of u die discussies zelf wilt voeren of dat u deze liever overlaat aan een letselschadebureau. Zeer zeker als u recht heeft op gratis juridische hulp!

Kom ik in aanmerking voor gratis rechtshulp?

De aansprakelijke partij, in dit geval uw werkgever, is verplicht om al uw juridische kosten te vergoeden. Ook bij rechtsbijstand na een bedrijfsongeval zijn de kosten van een letselschadebureau juridisch gezien onderdeel van uw totale letselschade. Dit is ook terug te lezen in de wet artikel 6: 96B.

Van ons krijgt u de garantie op papier dat onze hulp voor u volledig kosteloos zal zijn. Tijdens het eerste contact kunnen wij aan de hand van uw verhaal over de toedracht van het bedrijfsongeval en op basis van onze expertise inschatten hoe groot de kans is dat u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade.

Blijkt in een later stadium dat de aansprakelijkheid niet wordt erkend door de verzekeraar van uw werkgever, dan worden er nog steeds géén kosten in rekening gebracht. U heeft immers een schriftelijke garantie van ons ontvangen waarin wij u beloofd hebben u gratis bij te staan.

Moet ik de kosten voorschieten of andere dingen regelen?

De kosten die u bij ons maakt hoeft u zelf niet voor te schieten. U krijgt deze kosten zelfs niet eens onder ogen te zien, doordat wij de nota’s rechtstreeks naar de aansprakelijke partij sturen. Deze dient de nota’s dan te verrekenen waardoor u zelf niets hoeft te doen.

Heeft u behoefte aan advies van onze letselschadejuristen?

Mocht u letselschade door een bedrijfsongeval opgelopen hebben, twijfel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Onze letselschadejuristen staan klaar om u te helpen en samen met u een rechtvaardige vergoeding te eisen. U kunt langskomen bij onze overlegruimte in Rotterdam, maar het is ook mogelijk om u aan huis een bezoek te brengen.

Bij vragen over letselschade door een bedrijfsongeval kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u geheel vrijblijvend doen via ons websiteformulier, per email, per post of telefonisch.

Kies voor ons en u kiest voor professionaliteit, betrokkenheid en persoonlijke aandacht.