Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid bedrijfsongevalEen ongeval zit ook op het werk in een klein hoekje. De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval ligt bijna altijd bij de werkgever. Jaarlijks lopen honderdduizenden werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers door een bedrijfsongeval letselschade op. Het aantal ongelukken op de werkvloer neemt helaas nog steeds toe. Gelukkig herstellen de meesten binnen korte tijd weer helemaal van hun letsel. Wie blijvende klachten (bijvoorbeeld rugklachten) overhoudt aan het bedrijfsongeval kan te maken krijgen met forse extra kosten. Daarnaast kunnen slachtoffers geconfronteerd worden met verlies van inkomen en gederfde levensvreugde.

Heeft u te maken met klachten en/of beperkingen als gevolg van een bedrijfsongeval? Neem dan contact op met een letselschade expert. Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval ligt meestal bij de werkgever, zodat u in aanmerking komt voor schadevergoeding en smartengeld.

Bent u benieuwd of de aansprakelijkheid voor uw bedrijfsongeval bij uw werkgever ligt? Bel ons dan of vul uw contactgegevens in aan de rechterkant van deze pagina.

Met de rechtsbijstand van ons letselschadebureau bent u gegarandeerd van:

Kosteloze rechtsbijstand;
Hulp van een kantoor met keurmerk van het Register Letselschade;
Prettige samenwerking met uw belangenbehartiger.

Wij hebben ons volledig gespecialiseerd in letselschades door bedrijfsongevallen of ongevallen in het verkeer. Hierdoor bent u zeker van de beste rechtsbijstand na een ongeval tijdens werktijd.

Voorbeelden aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval ligt dus bij veruit de meeste bedrijfsongevallen bij de werkgever. In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat aansprakelijkheid in principe vaststaat indien het ongeval tijdens werktijd plaatsvond en de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De werkgever dient ervoor te zorgen dat zijn werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Hij dient een goed werkgever voor zijn medewerkers te zijn en te zorgen voor voldoende bescherming. Enkele voorbeelden van oorzaken die tot een bedrijfsongeval, en dus aansprakelijkheid werkgever én een schadevergoeding kunnen leiden, zijn:

 • Onvoldoende onderhouden kabels of losliggende kabels
 • Langdurige werkdruk (en dit was bekend)
 • Onvoldoende beschermende kleding
 • Een machine die niet functioneert naar behoren
 • Weinig tot geen voorzorgsmaatregelen bij nat weer
 • Een steiger met een verweerde plank
 • Een ladder die niet goed is verankerd.

Ook ongevallen met hamers, messen, schroevendraaiers, nietmachines en boren komen voor. U denkt wellicht dat bij een dergelijk bedrijfsongeval de aansprakelijkheid niet bij de werkgever ligt. Niets is echter minder waar, want een zorgplicht betekent dat hij niet alleen de veiligheidsvoorschriften kenbaar moet maken, maar tevens toezicht moet houden op de naleving van deze veiligheidsvoorschriften.

Wat wordt verstaan onder ‘letselschade door bedrijfsongeval’?

Een echte duidelijke definitie van letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval bestaat er niet. De Arbowet omschrijft het als een gebeurtenis in werktijd (op het werk), die direct tot schade aan uw gezondheid leidt. Ook letselschade ontstaan door aanrijding met een auto van een auto van de zaak kan in bepaalde gevallen worden beschouwd als een bedrijfsongeval.

Ligt de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval altijd bij de werkgever?

In beginsel is het zo dat de werkgever voor alle schade die een werknemer oploopt tijdens het uitoefenen van zijn werk aansprakelijk is. Het maakt hierbij niet uit om wat voor schade het gaat. Of dit nu licht of ernstig is, fysiek of psychisch (gebroken been of whiplash), tijdelijk of blijvend, indien de schade tijdens het werk is ontstaan, ligt de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval bij de werkgever en moet hij (diens verzekeringsmaatschappij) de schadevergoeding voor het opgelopen letsel betalen.

Maar, er zijn enkele uitzonderingen. De aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval vervalt indien aangetoond kan worden dat:

 • Er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen door de werkgever en de werkplek dus veilig is.
 • Er genoeg veiligheidsinstructies zijn gegeven en er voldoende controle op de naleving is geweest door de werkgever.
 • Er voldoende veiligheidsmiddelen op de werkplek aanwezig zijn en er genoeg controle is geweest op het gebruik hiervan.
 • Er sprake is van opzet en/of roekeloosheid door de werknemer.

Hoe ver gaat de zorgplicht van de werkgever?

Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval (voor de bepaling van de schadevergoeding) gaat het erom dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht en voor voldoende bescherming heeft gezorgd. Dit gaat vrij ver. Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de Arbowet.

Hij moet zorgen voor goede instructies en de juiste beschermingsmiddelen, maar hij dient tevens risico’s te inventariseren, veiligheidsrisico’s onder controle houden en voorzieningen te treffen voor het geval er op de werkvloer een ongeluk plaatsvindt. Daarnaast moet er voldoende toezicht zijn en dient er gezorgd te worden voor adequate trainingen.

Bewijslast aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Wanneer de zorgplicht niet goed is geregeld en er vindt een ongeluk plaats, dan is de werkgever verantwoordelijk en ligt de aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval bij hem. De werkgever dient dan te bewijzen dat het ongeval niet aan hem te wijten is als hij vindt dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit is tevens geregeld in artikel 7:658 BW.

Schadevergoeding bij aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Om een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval te kunnen claimen moet er iemand verantwoordelijk worden gehouden voor het ongeluk. Aangezien de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval in de meeste gevallen bij uw werkgever ligt, ontkomt u er niet aan om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Gevoelsmatig hebben veel werknemers daar moeite mee. Op zich is dat goed te begrijpen, want velen denken dat het aansprakelijk stellen van de werkgever een hoop ruzie en gedoe met zich meebrengt. Slachtoffers vrezen voor hun baan.

Echter, wilt u niet met uw letselschade blijven zitten, dan kan het niet anders. Vaak krijgt u door het ongeval te maken met extra kosten, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, medicijnen die niet vergoed worden of kosten voor huishoudelijke hulp, omdat u door uw whiplash niet meer alles zelf kunt. Daarnaast raakt u wellicht tijdelijk arbeidsongeschikt waardoor u er in inkomen op achteruitgaat. Al deze kosten kunt u als schadevergoeding verhalen, maar dan dient u uw werkgever aansprakelijk te stellen voor het bedrijfsongeval.

Gelukkig kunnen wij u vertellen dat vrijwel alle werkgevers hier goed voor zijn verzekerd. Niet uw werkgever, maar diens verzekeringsmaatschappij dient de schadevergoeding te betalen. En wanneer u de deskundige hulp van een letselschade advocaat inschakelt, hoeft u tevens niet bang te zijn voor ruzie en/of ‘gedoe’. De letselschade experts van B&O Letselschade staan u niet alleen juridisch bij, zij zorgen er tevens voor dat de relatie tussen u en uw werkgever in stand blijft.

Gratis rechtsbijstand na een bedrijfsongeval

Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade na een bedrijfsongeval. U hoeft niet te vrezen voor torenhoge letselschade advocaat kosten. Als uw werkgever verantwoordelijk is, dient hij tevens onze juridische kosten te vergoeden. En aangezien de meeste werkgevers goed verzekerd zijn, gaan onze nota’s rechtstreeks naar de verzekeraar. U krijgt een maximale schadevergoeding voor uw opgelopen letsel en de relatie met uw werkgever blijft zo goed mogelijk intact.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u slachtoffer bent van een bedrijfsongeluk of meer informatie wenst over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *