Ongeval bouwplaats, wie is aansprakelijk?

Ongeval bouwplaatsEen bouwplaats waar een ongeval plaatsvindt, het komt helaas nog steeds voor. Regelmatig worden werknemers geconfronteerd met een ongeval, ondanks de vele voorzorgsmaatregelen die al zijn genomen om ongevallen te voorkomen. Na een ongeval komt altijd de aansprakelijkheid om de hoek kijken. In de meeste gevallen is het bepalen van de schuldige een lastig proces. Letselschade advocaat Rotterdam wil u graag bijstaan bij het onderzoek naar de aansprakelijkheid. Het uiteindelijke doel is het verhalen van de schade die is ontstaan na het ongeval op de bouwplaats.

Ongeval voorbeelden

Er zijn veel beroepsgroepen die een verhoogd risico lopen op een ongeval. U kunt hierbij denken aan schilders, timmerlieden, stukadoors en metselaars. In veel gevallen werken deze mensen op steigers of met gevaarlijke stoffen. Daarnaast kan er ook letsel ontstaan door machines. Door werken op grote hoogte, met gevaarlijke stoffen of machines lopen werknemers in de net genoemde beroepsgroepen een extra risico op een ongeval.

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval op de bouwplaats? In veel gevallen heeft u recht op schadevergoeding. Via Letselschade advocaat Rotterdam kunt u contact opnemen met de letselschadejuristen en -experts van B&J. Wij kunnen nagaan hoog of schadevergoeding in uw geval op zijn plaats is.

Stappenplan na een ongeval op de bouw

Heeft u te maken gehad met een ongeluk op de bouwplaats, dan doet u er goed aan om de juiste stappen te nemen. Hiermee heeft u de grootste kans op uitkering van een letselschadevergoeding.

  • Aansprakelijk stellen van uw werkgever n.a.v. ongeval op de bouwplaats
  • Bundelen van bewijzen, vraag uw collega’s om hulp
  • Juridische hulp inschakelen via Letselschade advocaat Rotterdam
  • Laat een claim indienen door een letselschade expert

Wellicht heeft u het idee dat u zelf aansprakelijk bent voor het ongeval op de bouwplaats. Toch is in meer dan 90% van de gevallen de werkgever aansprakelijk. Het is dan ook verstandig om advies te vragen aan een specialist op het gebied van bedrijfsongevallen. De kans is namelijk groot dat u recht heeft op schadevergoeding.

Werkgever niet altijd aansprakelijk

In de meeste gevallen zal de aansprakelijkheid voor het bouwplaats ongeval bij de werkgever liggen. De werkgever moet te allen tijde voldoen aan de zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat de werkgever voor de veiligheid op de bouwplaats moet zorgen. Bent u echter roekeloos geweest of is er sprake van opzet vanaf uw kant, dan is de werkgever niet aansprakelijk. In dat geval zal er ook geen schadevergoeding uitgekeerd worden.

Wees niet bang voor beschadigde relatie

Zodra u betrokken bent geraakt bij een ongeval op de bouwplaats kan er angst voor beschadiging van de relatie met de werkgever ontstaan. Veel slachtoffers kiezen er dan ook voor om de werkgever niet aansprakelijk te stellen voor het bedrijfsongeval. De angst voor verslechtering van de relatie of baanverlies is vaak groter dan de durf om een aansprakelijkstelling te versturen. Bijna alle werkgevers zijn echter goed verzekerd als het gaat om letselschade, waardoor een verzekeraar de schade dekt. Het is dus niet de werkgever zelf die de kosten vergoed. Schakel via Letselschade advocaat Rotterdam één van onze letselschade experts in, wij hebben ruime ervaring met letselschade door een bouwplaats ongeval. Vanaf het moment dat het ongeluk op de bouwplaats heeft plaatsgevonden, tot aan de uitkering van de schadevergoeding staan wij u bij.

Als u lichamelijke schade heeft opgelopen kunt u hiervan herstellen, zonder bezig te zijn met de juridische afhandeling. Een ongeval op de bouwplaats is al erg genoeg natuurlijk, ontlast uzelf door de juridische afhandeling uit handen te geven.

Professionele ondersteuning letselschadejurist

Bent u onlangs betrokken geweest bij een ongeval op een bouwplaats? In dat geval is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. De juridische professionals van B&J kunt u inschakelen via Letselschade advocaat Rotterdam. Zij weten exact wat de beste stappen zijn om uw letselschade te verhalen. In 9 van de 10 gevallen lukt het ons om de opgelopen letselschade na een bouwplaats ongeluk te verhalen.

Soorten letselschade

Tijdens een ongeval op de bouwplaats kunnen er verschillende soorten letselschade ontstaan. De totale vergoeding die de verzekeraar zal uitkering kan bestaan uit verschillende onderdelen. Wij hebben de verschillende onderdelen voor u op een rij gezet.

  • Schade aan persoonlijke spullen
  • Medische kosten die ontstaan na het bouwplaats ongeval
  • Inkomensverlies
  • Hulpmiddelen
  • Smartengeld
  • Kosten voor Letselschade advocaat Rotterdam

Vrijblijvend advies

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval op de bouwplaats? De professionals van B&J staan u bij in Rotterdam. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek zodat u kunt horen wat wij voor u kunnen betekenen. Alle kosten die wij in rekening brengen hoeft u overigens niet zelf te betalen, dit valt onder de uitkering van de verzekeringsmaatschappij.