Ongeval op werk

Ongeval op werkNatuurlijk is het beter om een ongeval op werk te voorkomen, maar de praktijk leert ons dat bedrijfsongevallen aan de orde van de dag zijn. Daarom is het van belang dat u, bij letselschade na een ongeval op werk, weet wat uw rechten zijn mocht u onverhoopt slachtoffer zijn van een bedrijfsongeval.

Als u letselschade heeft opgelopen na een ongeval op het werk, dan kunt u deze letselschade vrijwel altijd verhalen op uw werkgever. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van uw werkgever dat uw werkplek aan alle voorzorgsmaatregelen voldoet, zodat u uw werk veilig kunt uitvoeren. Uw werkgever is aansprakelijk voor de letselschade die u oploopt na een ongeval op werk, tijdens werktijd of tijdens het gebruik van uw dienstvoertuig.

Werkgever altijd aansprakelijk na ongeval op werk?

Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht tegenover zijn werknemers en moet er te allen tijde voor zorgen dat de werkplek voldoet aan alle veiligheidseisen. Ook werknemers die op locatie werken of zich voornamelijk op de weg begeven, vallen onder de verantwoordelijkheid van hun werkgever. De werkgever moet ervoor zorgdragen dat zijn werknemers voorzien zijn van deugdelijke materialen en voertuigen om een ongeval op werk of tijdens werktijd te voorkomen.

De verantwoordelijkheid gaat zelfs nog een stapje verder dan het voorkomen van een ongeval op werk of tijdens werktijd. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer en met een dienstauto buiten werktijd, vallen onder de verantwoordelijkheid van uw werkgever. In vrijwel alle gevallen heeft de werkgever een bedrijfsongevallenverzekering waar hij aanspraak op kan maken na een ongeval op werk. Als de werkgever zijn aansprakelijkheid ter discussie stelt, dan ligt de bewijslast bij de werkgever. De werkgever zal moeten aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan wat in zijn macht ligt om een ongeval op werk te voorkomen.

Aansprakelijkheid ZZP’er na ongeval op werk

Veelal moet u al uw sociale verzekeringen en oudedagsvoorzieningen zelf regelen als ZZP’er, maar er zijn uitzonderingen als het gaat om een ongeval op werk. Als u bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer een opdracht uitvoert in het bedrijfspand van uw opdrachtgever, dan is hij verantwoordelijk voor een veilige werkplek, net als dat de werkgever dit voor een medewerker in loondienst zou zijn. Ook als ZZP’er kunt u uw opdrachtgever dan aansprakelijk stellen voor uw letselschade na een ongeval op werk. In de meeste gevallen kan een opdrachtgever ook in deze situatie aanspraak maken op zijn bedrijfsongevallenverzekering.

Verstoorde arbeidsrelatie na ongeval op werk

Het komt dikwijls voor dat een werknemer terughoudend is om zijn of haar werkgever aansprakelijk te stellen na een ongeval op werk. De belangrijkste reden hiervoor is de angst voor een verstoorde arbeidsrelatie of zelfs ontslag. Met name uitzendkrachten voelen zich kwetsbaar door de flexibele aard van hun arbeidsrelatie. Deze angst is echter onterecht. Uitzendkrachten staan zelfs sterker bij letselschade na een ongeval op werk omdat zij de keuze hebben om óf het uitzendbureau als directe werkgever óf het bedrijf waar zij als werknemer geplaatst zijn aansprakelijk te stellen. Daarnaast zijn vrijwel alle werkgevers verzekerd voor bedrijfsongevallen, waardoor een ongeval op werk hen geen extra kosten oplevert.

Letselschade claimen na ongeval op werk

De letselschade als gevolg van een ongeval op werk bestaat uit alle kosten die zijn ontstaan door het ongeval en alle inkomsten die hierdoor worden misgelopen. De totale letselschade kunt u direct bij uw werkgever claimen en zal waarschijnlijk vergoed worden door zijn bedrijfsongevallenverzekering. Om er zeker van te zijn dat u alle schadeposten van uw letselschade heeft gedekt, kunt u een letselschadejurist inschakelen. Uw letselschadejurist zal uw totale letselschade vaststellen, deze vertalen in een schadevergoeding en vervolgens bij uw werkgever claimen.

Gratis rechtsbijstand letselschadejurist

Als u letselschade heeft opgelopen na een ongeval op werk, dan kunt u gratis rechtsbijstand krijgen van een letselschadejurist. Het is namelijk wettelijk geregeld dat de werkgever ook uw juridische hulp moet vergoeden als onderdeel van uw letselschade. Juist omdat u bij letselschade na een ongeval op werk de arbeidsrelatie niet wilt verstoren, is het verstandig om u te laten bijstaan door professionals die ervaring hebben met het bemiddelen tussen werknemer en werkgever na een ongeval op werk. Wij kunnen ervoor zorgdragen dat uw letselschadezaak wordt afgehandeld zonder dat de gezonde arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever in het gedrang komt.