Werkgever aansprakelijk stellen

Werkgever aansprakelijk stellenHet laatste waar u zich mee bezig wenst te houden in geval van letselschade door een bedrijfsongeval, is uw eigen werkgever aansprakelijk stellen. U doet er daarom goed aan om de hulp van een erkend letselschadebureau in te roepen als u erover nadenkt om uw werkgever aansprakelijk te stellen.

Letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval

De schade die u lijdt na het oplopen van letsel, noemen we letselschade. In geval van deze schade, kunt u vrijwel altijd de werkgever aansprakelijk stellen. Bij letselschade kunt u denken aan:

  • Verlies aan inkomen (dit noemen we ook wel inkomensschade)
  • Smartengeld (voor gederfde levensvreugde)
  • Juridische kosten
  • Extra kosten

Het is goed om te weten dat u in Nederland geen kosten heeft aan juridische hulp bij letselschade door een bedrijfsongeval. Dus kiest u ervoor om uw werkgever aansprakelijk te stellen, dan kost dit u in de meeste gevallen niets.

Wanneer kunt u de werkgever aansprakelijk stellen?

Werkgevers in Nederland dragen de verantwoordelijkheid voor het “veilig inrichten van uw werkomgeving”. Dit houdt in dat de werkgever alle nodige en mogelijke veiligheidsmaatregelen in acht dient te nemen. Bij deze veiligheidsmaatregelen kunt u denken aan:

  • Een veilige werkplek
  • Voldoende veiligheidsmiddelen aanwezig
  • Voldoende veiligheidsinstructies
  • Regelmatige controle naleving van de veiligheidsinstructies
  • Risico’s voldoende afgedekt door verzekeringen

Indien uw werkgever niet kan aantonen dat hij aan al de door de wet gestelde verplichtingen heeft voldaan, kunt u de werkgever aansprakelijk stellen. In de praktijk wordt deze aansprakelijkheid helaas niet altijd simpel vastgesteld. Zo ontstaat er vaak onenigheid met de verzekeraar van de werkgever. Dit kan gaan om de aansprakelijkheid, maar ook om de hoogte van de letselschade waarvoor u de werkgever aansprakelijk stelt.

Kunt u de werkgever aansprakelijk stellen bij eigen schuld?

Ook als de letselschade ontstaat door uw eigen schuld, kunt u vaak toch de werkgever aansprakelijk stellen. Dit heeft ermee te maken dat de zorgplicht die de wet oplegt aan werkgevers, behoorlijk ver gaat. Zo moet de werkgever bij het “veilig inrichten” ook stilstaan bij fouten die door medewerkers zelf kunnen worden gemaakt. Pas als de werkgever “op theoretische gronden” geen juridisch verwijt kan worden gemaakt, zal deze worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de door u opgelopen letselschade. De Wet is geschreven in het belang van u als werknemer, helaas voelt dit voor de werkgever vaak als oneerlijk. Wel is het zo dat een werkgever zich goed kan verzekeren tegen dit risico en op deze manier financieel gezien geen onnodige schade zal lijden.

Verschillende soorten bedrijfsongevallen

Er zijn tal van mogelijkheden waardoor letselschade kan ontstaan als gevolg van een bedrijfsongeval. Het is dan ook onmogelijk om al deze gevallen hier te benoemen. Indien u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval en u wilt graag weten wat de juridische mogelijkheden zijn om de werkgever aansprakelijk te stellen, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Op die manier kunnen wij makkelijk en snel het bedrijfsongeval beoordelen en bekijken of het mogelijk is de werkgever aansprakelijk te stellen. U kunt op verschillende manier met ons in contact komen, zo is het mogelijk ons telefonisch te benaderen, per mail of via het contactformulier.

Onderstaand vind u enkele voorbeelden van bedrijfsongevallen:
Voorbeeld 1: Bedrijfsongeval met heftruck
Voorbeeld 2: Van de steiger gevallen
Voorbeeld 3: Schadevergoeding ongeval bouwplaats

Aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers

Art. 7:658 BW bepaalt in welke gevallen de werkgever aansprakelijk is voor de door u geleden letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Deze wet dient ter bescherming van werknemers in Nederland. Een werkgever kan zich gemakkelijk verzekeren tegen de risico’s van letselschade, voor u als werknemer ligt dit een stuk lastiger. Ook de kosten die een werkgever kwijt is aan een aansprakelijkheidsverzekering liggen relatief laag. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de kosten die de werkgever zal hebben naar aanleiding van het bedrijfsongeval. Indien de werkgever zich niet heeft verzekerd tegen mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s, dan wordt verondersteld dat hij er bewust voor heeft gekozen om dit risico zelf te dragen. Het zou dan ook niet logisch zijn dat u de dupe wordt van deze keuze.

Is de werkgever aansprakelijk stellen wel verstandig?

De werkgever aansprakelijk stellen, is geen prettig idee. U zult zich terecht afvragen wat de uiteindelijke gevolgen hiervan zullen zijn. De vraag dient zich dan ook aan of de werkgever aansprakelijk stellen, uiteindelijk wel het resultaat oplevert dat u graag heeft. Het is niet de bedoeling dat u op de situatie achteruit gaat doordat de relatie met uw werkgever verslechtert. Wel moet u er bij stilstaan dat het ook niet zo zou moeten zijn dat u in financiële problemen terechtkomt door het bedrijfsongeval, terwijl de letselschade vaak wordt gedekt door een verzekering. Wel is het goed om u te laten bijstaan door een goede belangenbehartiger, die weet waarover hij het heeft en ervaring heeft met deze situaties.

Wij staan u graag bij

Wij, B&J Juristen, richten ons volledig op letselschadezaken. Hierbij stellen wij de kernwaarden professionaliteit, betrokkenheid en persoonlijke aandacht voorop. Door onze juridische kennis en oog voor de menselijke kant, kunnen wij u goed bijstaan.

Gezamenlijk zullen wij een plan van aanpak maken, welke het best past bij uw situatie. Blijkt tijdens het letselschadetraject dat het niet meer goed aansluit, dan zullen wij deze aanpassen. Indien gaandeweg blijkt dat het lastig is om de werkgever voor het ongeval aansprakelijk te houden, dan stoppen wij de dienstverlening zonder dat dit kosten met zich meebrengt voor u. Onze dienstverlening blijft voor u ook dan kosteloos.

Het belang van een letselschadebureau

Over het algemeen zult u over minder kennis van de regels omtrent een bedrijfsongeval beschikken dan de verzekeraar van uw werkgever. Hierom en omdat wanneer u besluit uw werkgever aansprakelijk te stellen u al voldoende aan uw hoofd heeft, kan een letselschadebureau zeer behulpzaam zijn. Wij zullen, naast het in kaart brengen van uw letselschade, ook de contacten onderhouden met de tegenpartij. Op deze manier proberen wij u te ontlasten van hetgeen komt kijken de afwikkeling van een bedrijfsongeval. U hoeft zich tevens geen zorgen te maken over hoge kosten, de Nederlandse wet zegt hierover dat deze vergoed dienen te worden door de aansprakelijke werkgever ex art. 6:96 BW. De rechtshulp die wij u zullen bieden is dus volledig vrij van kosten. Wel dient u ons hiervoor de gelegenheid te geven de aansprakelijkheid rond te krijgen en dit kan soms even duren.

Denkt u erover om uw werkgever aansprakelijk te stellen?

Bent u er nog niet helemaal zeker van of het wel de juiste stap is om uw werkgever aansprakelijk te stellen, maar wilt u wel alvast advies inwinnen? Dan kan dat door contact met ons op te nemen. Wij voorzien u graag van een geheel vrijblijvend advies. Dit advies verplicht u tot niets, maar maakt uw uiteindelijke keuze om de werkgever aansprakelijk te stellen wellicht een stuk makkelijker.