Openbaar vervoer

Letselschade openbaar vervoerElke dag weer maken talloze mensen gebruik van het openbaar vervoer en dit is ook wel zo makkelijk. Het openbaar vervoer biedt u de mogelijkheid om ontspannen op uw bestemming te geraken voor een gering bedrag. Het openbaar vervoer is bovendien een van de veiligste manieren van reizen, ernstige ongelukken gebeuren er namelijk vrij weinig. Dat wil echter niet zeggen dat er nooit ongelukken met letselschade gebeuren die tot aansprakelijkheid van de vervoersorganisatie leiden. Het enige verschil hier is dat kleine ongelukken in het openbaar vervoer zelden het nieuws halen.

Net als bij een auto-ongeluk kunt u bij een ongeval in het openbaar vervoer schadevergoeding claimen wanneer u hierdoor letsel hebt opgelopen. Op het moment dat u een kaartje koopt voor een trein, tram of busreis, gaat u een overeenkomst aan met de vervoerder welke behelst dat deze u veilig op de plek van bestemming dient te brengen. Loopt u toch letsel op, dan is de vervoerder vaak aansprakelijkheid voor het ongeval en uw letselschade. U heeft dan dus recht op schadevergoeding. Letselschade verhalen is echter niet eenvoudig. Een vervoerder, meestal vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij, zal proberen te bewijzen dat het ongeluk niet te voorkomen was en hem dus niets te verwijten valt.

Juist daarom is het van groot belang dat u na een ongeval in het openbaar vervoer contact opneemt met een letselschadespecialist. Wij kunnen beoordelen of de vervoerder aansprakelijk is voor uw letselschade en kunnen, indien dat het geval is, schadevergoeding claimen bij de vervoersmaatschappij. Voor u waarschijnlijk niet onbelangrijk: als wij inschatten dat de vervoerder aansprakelijk is voor uw letselschade, staan wij u gratis bij.

Heeft u letselschade opgelopen in het openbaar vervoer en wilt u nu laten bekijken of de vervoerder aansprakelijk is voor uw letselschade, neem dan gerust contact met ons op!

Openbaar vervoerder altijd aansprakelijk voor letselschade?

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een ernstig ongeluk in het openbaar vervoer om toch letsel op te lopen. Bij een botsing met een ander voertuig, wanneer u valt als het voertuig plotseling remt of wanneer dit gebeurt tijdens het in- en uitstappen ligt de aansprakelijkheid bijvoorbeeld al snel bij de vervoersmaatschappij. Uiteraard is de vervoerder niet in alle gevallen aansprakelijk voor uw letselschade. Als deze namelijk kan aantonen dat het ongeluk, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet voorkomen had kunnen worden, dan ligt de aansprakelijkheid niet bij de vervoeder en zijn zij derhalve ook niet verplicht om schadevergoeding te betalen.

Verjaringstermijn schadeclaim na ongeval openbaar vervoer

De vervoerder heeft dus een zorgplicht. Ze moeten u veilig naar uw plaats van bestemming vervoeren en zijn meestal aansprakelijk voor uw letselschade wanneer u door een ongeval tijdens de reis gewond raakt. Na het ongeval heeft u drie jaar de tijd om letselschade te vorderen, de zogenaamde verjaringstermijn. De verjaringstermijn is ingesteld voor het bewaken van de rechtszekerheid. Is er een ongeval in het openbaar vervoer gebeurd, dan dient de vervoerder de eerste drie jaar rekening te houden met mogelijke schadeclaims. Komen deze in die periode niet binnen, dan mag de vervoerder er van uit gaan dat zij ook niet meer voor het ongeval aansprakelijk worden gesteld.

Bewijs ongeval openbaar vervoer

Om met succes schadevergoeding te claimen dient de aansprakelijkheid te worden bewezen. Hiervoor moet het ongeval niet ongemerkt voorbij gaan. Als u valt in een tram, trein, bus of metro, meldt dit dan bij de conducteur en vraag of hij hiervan een notitie voor u maakt. Ook is het relevant om zo snel mogelijk de vervoersmaatschappij op de hoogte te brengen en een bezoek aan uw huisarts of het ziekenhuis te brengen. Hoe meer u vastlegt, hoe makkelijker het voor ons is om uw letselschade te verhalen.

Letselschadebureau voor ongeval openbaar vervoer

Omdat het claimen van letselschade voor u geen dagelijks werk zal zijn en niet iedere Nederlander een juridische opleiding heeft gevolgd, hebt u recht op gratis bijstand van onze letselschade-deskundigen. Wij helpen u de aansprakelijkheid voor het ongeval aan te tonen door bewijsstukken te verzamelen, getuigen te benaderen en medische gegevens op te vragen. Nadat de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend, berekenen wij uw letselschade en vertalen dit naar een schadeclaim. Net zo lang tot u bent genezen of duidelijk is welke beperkingen u aan het ongeval zult overhouden.