Schade verhalen op vervoersbedrijf Rotterdam

Letselschade vervoersbedrijfVaak krijgen wij van verkeersslachtoffers de vraag; ‘Ik ben aangereden door een tram. Heb ik recht op schadevergoeding?’ In beginsel is het doorgaans altijd zo dat de veroorzaker van een ongeval aansprakelijk gesteld kan worden voor uw schade en deze dient te vergoeden. Wanneer u slachtoffer wordt van een botsing of aanrijding met een bus, tram of metro en hierbij letselschade oploopt, kunt u veel financieel leed ervaren, wat een enorme impact op uw dagelijks leven heeft. U heeft niet alleen lichamelijke ongemakken van het letsel, ook geestelijk is het zwaar.

Alle kosten die het gevolg zijn van een aanrijding met een tram, bus of metro kunt u verhalen op de vervoersmaatschappij. Wel is het verstandig om bij letselschade in Rotterdam contact op te nemen met onze letselschadejuristen- en experts. Bent u aangereden, dan heeft u namelijk meestal recht op schadevergoeding. De procedure bij schade verhalen, zoals het aansprakelijk stellen, gaat echter niet vanzelf. Onze letselschadejuristen kunnen u kosteloos helpen om een schadevergoeding te verhalen die recht doet aan de ongemakken die u ondervindt na een aanrijding met een tram, bus of metro.

Wilt u schade verhalen op vervoersbedrijf Rotterdam? Wij zijn een erkend letselschadebureau met het keurmerk van het Register Letselschade. Wij kunnen u kosteloze rechtsbijstand verlenen en hebben ruime ervaring in het afwikkelen van letselschadezaken met een vervoersbedrijf als tegenpartij.

Aangereden door tram, metro of bus

Wie betrokken raakt bij een verkeersongeval en daarbij letselschade oploopt, krijgt al snel te maken met de vraag: ‘Wie kan ik aansprakelijk stellen?’ Dit geldt ook voor wie wordt aangereden door een tram, bus of metro. De aansprakelijke tegenpartij moet namelijk de schade van de slachtoffers van het ongeval vergoeden. Ook bij ongelukken met een tram of bus geldt dat meestal de verkeersdeelnemer die in strijd met de verkeersregels heeft gehandeld doorgaans aansprakelijk is. Immers, verkeersdeelnemers dienen zich aan de verkeersregels te houden.

Gevallen in bus, tram of metro

Bent u tijdens de reis gevallen in de bus, tram of metro? Dan gelden andere regels dan bij een aanrijding. In artikel 8:105 van het Burgerlijk Wetboek is namelijk geregeld dat het vervoersbedrijf aansprakelijk is voor letselschade van hun passagiers wanneer zij tijdens de reis gewond raken. Alleen wanneer de vervoerder kan bewijzen dat er sprake was van overmacht en het ongeval niet kon worden voorkomen, kunnen passagier geen schade verhalen op de vervoerder.

Een ongeval met een tram, bus of metro is sowieso een uitzonderlijke situatie, als het de aansprakelijkheid betreft. De tram wordt ten namelijk (meestal) onder werktijd bestuurd. Vanuit het oogpunt van de trambestuurder valt een tramongeluk onder een bedrijfsongeval. In vrijwel alle gevallen betekent dit dat er automatisch sprake is van werkgeversaansprakelijkheid. U kunt de trambestuurder aansprakelijk stellen, maar krijgt dan vrijwel zeker te maken met de werkgever (het vervoersbedrijf) en diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Hoeveel schade verhalen na aanrijding

De aansprakelijkheid bij een aanrijding hangt tevens af van uw rol in het verkeer op het moment dat u werd aangereden.

  • Bij een aanrijding met een voetganger of fietser is de bestuurder van de tram, bus of metro in ieder geval voor de helft (50%) aansprakelijk voor uw letselschade. Bij kinderen jonger dan veertien jaar geldt zelfs 100% aansprakelijkheid. Voetgangers en fietsers behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers en genieten volgens de wet extra bescherming. Ditzelfde geldt voor jongeren onder de veertien jaar.
  • Bij een aanrijding met een ander gemotoriseerd voertuig gelden de ‘normale’ verkeersregels. Een aansprakelijkheidsonderzoek zal dan moeten uitwijzen wie schade kan verhalen. Bent u aangereden door een tram, bus of metro in Rotterdam en wilt u schade verhalen op het vervoersbedrijf? Onze letselschadejuristen zoeken het graag voor u uit.

Wat kan ik doen na een ongeval?

Wilt u schade verhalen op vervoersbedrijf Rotterdam? Dan kunt u zelf direct na het ongeluk het beste een aantal voorbereidingen treffen. Bestuurde u op het moment van het ongeval zelf een motorvoertuig, dan moet u het Europees Schadeformulier invullen. Als uw toestand het toelaat (u bent niet ernstig gewond), dan is het zaak om ook zo snel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen.

Noteer van alle betrokkenen de namen, adressen en telefoonnummers. Maak foto’s en/of filmpjes van alle schades of vraag omstanders dit te doen. Noteer ook gegevens van eventuele getuigen. Hoe meer details u vast weet te leggen, hoe sterker uw positie in de letselschadezaak wordt. Tot slot is het tevens verstandig om bij letsel spoedig u huisarts te bezoeken, ook wanneer u denkt dat uw letsel wel meevalt. Wilt u schade verhalen, dan kan de opgestelde medische verklaring van uw huisarts eveneens als bewijsmateriaal dienen.

Letselschade verhalen op vervoersbedrijf Rotterdam

Zeker ongevallen met voetgangers of fietsers kunnen leiden tot ernstig letsel, zoals botbreuken, hoofdletsel, dwarslaesie, whiplash of zelfs overlijden. Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeluk in of met openbaar vervoer en hierdoor letselschade hebt opgelopen, dan dient deze schade meestal volledig door het vervoersbedrijf vergoed te worden. U kunt alle schade verhalen, zowel de kosten die u als gevolg van het ongeval heeft moeten maken, als de schade die u in de toekomst nog verwacht.

Enkele voorveelden van schadeposten die voor schadevergoeding in aanmerking komen zijn:

  • Medische kosten, zoals kosten van ziekenhuisopname, medische hulpmiddelen, medicijnen en het eigen risico van uw zorgverzekering.
  • Extra reiskosten, bijvoorbeeld omdat u wekelijks onder behandeling van een arts of therapeut staat en hiervoor moet reizen.
  • Schade aan u persoonlijke eigendommen, zoals kleding, brillen, smartphone, fiets, auto.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp, omdat u als gevolg van de tramaanrijding in huis niet meer alles zelf kunt doen.
  • Misgelopen inkomsten, omdat u door het tramongeluk wellicht een tijdje niet kunt werken of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt.
  • Smartengeld, ofwel een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat u is aangedaan.
  • Wettelijke rente en juridische kosten, ofwel onze kosten.

Vervoersbedrijf aansprakelijk stellen

U krijgt als slachtoffer te maken met de verzekeringsmaatschappij van het aansprakelijke vervoersbedrijf. Dit is doorgaans een lastige tegenstander, omdat zij beschikken over kennis waar u als slachtoffer vaak geen weet van heeft. Gaat u met hen de strijd aan, dan krijgt u wellicht niet de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. U doet er daarom verstandig aan om uw belangen te laten behartigen door een gespecialiseerde letselschadejurist. Wettelijk is het zo geregeld dat u de kosten van de door u ingeschakelde juridische hulp eveneens op de tegenpartij kunt verhalen. Dit betekent dat onze juridische hulp voor u gratis is!

Bent u betrokken geweest bij een ongeluk met tram, bus of metro en wilt u schade verhalen op vervoersbedrijf Rotterdam? Via Letselschade Rotterdam kunt u direct in contact komen met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts.