Van achteren aangereden; wie is aansprakelijk?

Aanrijding van achterenBent u betrokken geraakt bij een auto-ongeluk? Bent u van achteren aangereden, hebt u hierbij letsel opgelopen en wilt u weten hoe u schade kunt verhalen? Bij een aanrijding van achteren kunt u meer letselschade oplopen dan u wellicht denkt. Het gevaar van een whiplash ligt bij een kop-staartbotsing namelijk op de loer.

Een kop-staartbotsing kan ontstaan doordat u staat te wachten, bijvoorbeeld voor een stoplicht of om een fietser van rechts voorrang te verlenen. Door de klap van een andere auto tegen de achterkant van uw auto, schiet uw hoofd naar achter en vervolgens weer naar voren. Deze plotselinge beweging kan voor langere tijd whiplashklachten veroorzaken.

Natuurlijk wilt u uw letselschade vergoed krijgen. U zult dan de tegenpartij aansprakelijk moeten stellen. Via letselschade Rotterdam kunt u direct in contact komen met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. Voor u goed om te weten: bij nekletsel doordat u van achteren aangereden bent, staan wij u kosteloos bij!

Wat moet ik doen als ik van achteren ben aangereden?

Wanneer u van achteren bent aangereden, is het van belang dat u eerst uzelf en anderen in veiligheid brengt. Probeer zoveel mogelijk de auto’s te laten staan, zodat onderzocht kan worden dat u niet zelf schuldig bent aan het verkeersongeval. Noteer vervolgens de gegevens van de tegenpartij en vul de schade-aanrijdingsformulieren in. Let hierbij goed op of alle gegevens juist worden ingevuld. In de praktijk komt het regelmatig voor dat schade-aanrijdingsformulieren opzettelijk fout worden ingevuld. Wilt u schade verhalen nadat u van achteren aangereden bent; het formulier dient hierbij als bewijs. Als het incorrect is ingevuld, staat u minder sterk.

Aandachtspunten:

  • Kijk of het nummerbord van de aansprakelijke partij correct en goed leesbaar is ingevuld. Controleer tevens of het nummerbord klopt.
  • Indien mogelijk is het raadzaam om de persoonsgegevens van de veroorzaker met diens paspoort te controleren.
  • Controleer of de toedracht van de kop-staartbotsing goed door de dader is omschreven alvorens u het formulier ondertekent.
  • Bent u door de shock van de aanrijding niet in staat om iets op te schrijven? Geef dit dan door en vul het formulier later thuis op uw gemak in.
  • Begrijpt u iets niet? Onderteken dan ook niet!

Van achteren aangereden, wie is dan aansprakelijk?

Artikel 19 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels is duidelijk over de vraag wie aansprakelijk is bij een aanrijding van achteren. In het verkeer moet altijd voldoende afstand op de voorganger worden gehouden. Vindt er een botsing van achter plaats, dan wordt er van uitgegaan dat de achterop botsende auto niet voldoende afstand heeft bewaard. Deze is dan aansprakelijk voor het ongeluk en alle schade die daaruit ontstaat. Is de tegenpartij het hier niet mee eens, dan zal deze moeten bewijzen dat hij wel voldoende afstand heeft gehouden.

Uitzondering op de regel

Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel. Gaat u bijvoorbeeld zonder enige reden vol in de remmen waardoor uw achterligger uw auto van achteren aanrijdt, dan bent u op zijn minst medeaansprakelijk voor de ontstane letselschade. Er wordt dan van uitgegaan dat u een verkeersfout heeft gemaakt.

Van achteren aangereden? Bezoek altijd een arts!

Wanneer u van achteren aangereden bent en u wilt schade verhalen, dan is het in uw voordeel als u na het ongeval een arts heeft bezocht. Ervaart u direct klachten na de kop-staartbotsing dan kan een arts u medicijnen voorschrijven of u naar een fysiotherapeut doorverwijzen. Ook wanneer u denkt dat uw klachten wel meevallen, is het toch verstanding om een arts te bezoeken. Zeker bij een whiplash treden bepaalde klachten en beperkingen pas na enkele dagen of weken op. Daarnaast spelen bij een whiplash ook psychische klachten een rol. Noteer daarom wat u voelt, waar u pijn heeft en tegen welke problemen u aanloopt. Doe dit niet alleen in de dagen na de aanrijding, maar ook in de weken die volgen, en geef dit door aan uw arts.

Wilt u schade verhalen terwijl u heeft geen arts bezocht? De aansprakelijke tegenpartij (diens verzekeringsmaatschappij) zal dit waarschijnlijk tegen u gebruiken. Zij gaan er dan van uit dat het wel meeviel met u klachten of vragen zich af of uw klachten wel door de aanrijding zijn veroorzaakt. Voor het claimen van uw letselschade na een aanrijding van achteren staat u een stuk sterker wanneer uw klachten zijn vastgelegd in een medisch dossier.

Tip: Bezoek in ieder geval binnen een week na de kop-staartbotsing uw huisarts, anders wordt uw schadeclaim op grond van een whiplash in de meeste gevallen niet gehonoreerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij.

Tegenpartij aansprakelijk stellen

Bent u van achteren aangereden en heeft u hierdoor aanzienlijk letsel en schade opgelopen? Dan wilt u deze schade uiteraard vergoed hebben. Om succesvol een schadeclaim in te dienen, is het belangrijk om als eerste de veroorzaker (de achterop rijder), middels een zogenaamde aansprakelijkstelling, aansprakelijk te stellen voor het ongeluk en uw schade. Bij een aanrijding van achteren moet de tegenpartij zijn onschuld kunnen aantonen.

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Per aangetekende brief stelt u de schuldige aansprakelijk. In deze brief meldt u welke schade u heeft opgelopen en welke schadeposten er nog te verwachten zijn. U meldt dat u voor alle schadeposten een schadevergoeding wilt hebben. Het aansprakelijk stellen dient met enige precisie te gebeuren, zeker wanneer er sprake is van een whiplash. Zoals gezegd zal de tegenpartij letselschade als gevolg van whiplashklachten proberen te weerleggen. Als u van achteren aangereden bent en uw schade wilt claimen, is het dus van belang uw zaak medisch goed te onderbouwen. Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan kan de schadeclaim voorbereid en ingediend worden.

Gratis juridische bijstand

Het aansprakelijk stellen en het claimen van een schadevergoeding kunt u ook overlaten aan onze letselschade experts. In de meeste gevallen kost u dat niets, omdat onze kosten eveneens worden meegenomen in de letselschadevergoeding. Bent u van achteren aangereden en wilt u uw schade claimen? Via letselschade Rotterdam komt u direct in contact met onze deskundige en gespecialiseerde letselschadejuristen.