Brommerongeluk

BrommerongelukVeel mensen hebben een brommer om vlot door het stadsverkeer te kunnen manoeuvreren zonder last te hebben van files. Daarnaast rijden veel jongeren van 16 tot en met 18 op brommers, omdat dit het enige motorvoertuig dat zij op deze leeftijd in het openbaar mogen besturen. Van de gemotoriseerde voertuigen is de brommer echter één van de kwetsbaarste deelnemers van het verkeer. Door de snelheid en de relatief summiere bescherming is de kans op ernstig letsel vrij groot bij een brommerongeluk. Daarnaast hangt een jeugdige leeftijd ook samen met risicovol gedrag, waardoor de kans op een brommerongeluk ook groter is.

Soorten letselschade bij een brommerongeluk

Doordat u als bromfietser kwetsbaar bent in het verkeer, loopt u een relatief grote kans op ernstige letselschade door een brommerongeluk. Met name als er een automobilist betrokken is bij het brommerongeluk, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. De kosten van de letselschade door een brommerongeluk kunnen hoog oplopen en u heeft recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij.

Het is niet altijd in één opslag duidelijk wat de totale letselschade is, omdat dit compleet afhankelijk is van de situatie. Heel simpel gesteld bestaat letselschade uit alle kosten die u maakt als gevolg van het brommerongeluk. Hieronder vallen ook de misgelopen inkomsten en het smartengeld voor verminderde levensvreugde en andere psychische klachten. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van letselschade waarvoor u de wederpartij aansprakelijk kunt stellen:

 • Materiële schade zoals schade aan de brommer, kleding en bril
 • Medische kosten zoals eigen risico zorgverzekering, medische behandelingen en fysiotherapie
 • Kosten van opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Reiskosten die u maakt ten gevolge van de letselschade door het brommerongeluk
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Kosten van studievertraging
 • Kosten voor hulpmiddelen zoals een rolstoel
 • Kosten voor extra energie die u verbruikt in huis
 • Gemiste inkomsten
 • Smartengeld
 • Wettelijke rente

Aansprakelijkheid brommerongeluk

Een letselschadezaak naar aanleiding van een brommerongeluk kan een lastige onderneming zijn. De reden hiervoor is dat verzekeringsmaatschappijen altijd extra alert zijn bij het behandelen van een ongeval waar een brommer bij betrokken is. De kritische houding van verzekeraars bij het behandelen van letselschade door een brommerongeluk is deels gebaseerd op de statistieken en deels op stereotypering.

Ten eerste is een deel van de bestuurders minderjarig en hen zal eerder verweten worden zich onverantwoord te gedragen. Dit stereotype is hardnekkig en zal altijd een discussiepunt zijn bij de aansprakelijkheid voor het brommerongeluk. Ten tweede is de kans op ernstig letsel relatief groot bij een brommerongeluk, waardoor de verzekeraar een relatief hoog letselschade bedrag uit zal moeten keren. Ook dit is een reden voor de verzekeraar om de zaak kritischer te bekijken in een poging om de aansprakelijkheid af te schuiven op de bromfietser. Enerzijds is dit begrijpelijk, anderzijds zorgt dit in veel gevallen voor onnodig veel juridische obstakels bij het claimen van letselschade door een brommerongeluk.

U wordt altijd aangeraden om de hulp in te roepen van een letselschadebureau. Wij verlenen u kosteloos rechtsbijstand, voeren de discussie over de aansprakelijkheid en verhalen uw letselschade op de veroorzaker. Zelfs als de aansprakelijkheid volledig bij de wederpartij ligt, zal de verzekeraar proberen om u als brommerrijder toch geheel of gedeeltelijk aansprakelijk te houden voor de letselschade door het brommerongeluk. Om ervoor te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft, staan wij voor u klaar om u juridisch bij te staan na een brommerongeluk.

Kosteloze rechtsbijstand bij letselschade Rotterdam

Het mag u duidelijk zijn dat u bij letselschade door een brommerongeluk zonder twijfel bijgestaan moet worden door een letselschadebureau. De letselschadejuristen van B&O Letselschade staan u in Rotterdam bij met kennis, kunde en veel ervaring met letselschadezaken naar aanleiding van een brommerongeluk. Wij kennen de verzekeraars en de juridische obstakels die zich kunnen voordoen in een letselschadezaak. Bovenal is zijn onze juridische diensten kosteloos voor u. Er is wettelijk vastgelegd dat de aansprakelijke partij de kosten van juridische hulp moet vergoeden.