Ziek door val van bouwsteiger, kan ik schade claimen?

Val van bouwsteigerBent u tijdens uw werk van de bouwsteiger gevallen en zit u nu in de ziektewet? Dan is het verstandig om via letselschade advocaat Rotterdam snel in contact te treden met gespecialiseerde letselschadejuristen– en experts. Na een bedrijfsongeval krijgt u vrijwel altijd te maken met extra kosten. Deze kosten wilt u vergoed krijgen. U heeft wellicht letsel opgelopen en u weet niet hoe lang u in de ziektewet blijft en of u in de toekomst uw huidige werk nog wel uit kunt blijven oefenen. Het is raadzaam om niet te lang te wachten met het claimen van uw schade als u tijdens uw werk van de bouwsteiger bent gevallen en daardoor nu ziek bent.

Letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor gratis rechtshulp.

Een letselschadeclaim wordt in verreweg de meeste gevallen behandeld door de aansprakelijkheidsverzekering van werkgever. Ook de uitbetaling van schadevergoeding is voor rekening van deze verzekeraar. Het ongeval hoeft de verstandhouding tussen u en uw werkgever dus niet te verstoren.

Van bouwbouwsteiger gevallen tijdens werk? Werkgever is aansprakelijk

Wanneer u tijdens werk van de bouwsteiger bent gevallen en nu ziek bent, is in beginsel uw werkgever aansprakelijk. De werkgever moet in zijn algemeenheid zorgen voor een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden. Dat betekent dat de werkgever maatregelen moet treffen, die in redelijkheid van hem kunnen worden verwacht, om ongelukken tijdens het werk zoveel mogelijk te voorkomen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Werkschoenen
 • Werkkleding
 • Helm
 • Valbeveiligingsmiddelen
 • Werkinstructies

De werkgever dient er vervolgens op toe te zien dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden nageleefd. In de praktijk blijkt namelijk dat ervaren werknemers onzorgvuldig worden naarmate ze hetzelfde werk al jaren doen. De kans is daarom aanwezig dat juist zij tijdens werk van de bouwsteiger vallen en in de ziektewet belanden. Ook deze groep werknemers heeft dus volledig toezicht nodig op de naleving van de verschillende veiligheidsvoorschriften. Een werkgever kan er niet zomaar van uitgaan dat ervaren werknemers dagelijks nog bewust bezig zijn met deze voorschriften.

Op het moment dat een werknemer met een kapotte of slecht verankerde bouwsteiger moet werken, daardoor valt en letselschade oploopt, is vrijwel altijd de werkgever aansprakelijk. Ook wanneer een ervaren werknemer een bouwsteiger niet volgens de voorschriften installeert, hij tijdens zijn werk van de bouwsteiger valt en hierdoor langdurig ziek wordt, is nog vaak de werkgever aansprakelijk voor het arbeidsongeval en dient hij de letselschade te vergoeden.

Veiligheid tijdens werk op de bouwsteiger

Veiligheid is eigenlijk het belangrijkste woord voor werknemers die met bouwsteigers werken. Iemand die op een bouwsteiger werkt, is vaak op grote hoogte werkzaam. Een val van een bouwsteiger kan tot ernstig letsel leiden. Botbreuken, botverbrijzeling, hersenletsel, dwarslaesie en blijvende invaliditeit zijn letsels die kunnen ontstaan na een val van de bouwsteiger tijdens werktijd.

De Arbeidsinspectie ziet daarom streng toe op de veiligheid van een bouwsteiger. Er is bijna altijd een vergunning nodig voor het mogen plaatsen van een bouwsteiger. Ook dient de werkgever te zorgen voor valbeveiligingsmiddelen. Hieronder vallen onder meer:

 • Verankeringen
 • Valstopapparaten
 • Valdempers
 • Harnasgordels
 • Veiligheidslijnen
 • Reddingslijnen
 • bevestigingshaken

Verzuimd de werkgever te zorgen voor veiligheidsmiddelen of houdt hij geen toezicht op de naleving van de maatregelen dan is hij altijd aansprakelijk bij een ongeval. Indien u tijdens het werk van de bouwsteiger bent gevallen en nu in de ziektewet zit, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

Inschakelen Arbeidsinspectie na steigerongeluk

Bent u tijdens werk van de bouwsteiger gevallen en hebt u zich hierdoor moeten ziekmelden? Dan is er sprake van een bedrijfsongeval en moet uw werkgever de Arbeidsinspectie inschakelen. Deze start dan een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en beoordeelt of de werkgever de regels van de Arbowet heeft overtreden. Van het bedrijfsongeval wordt een rapport opgemaakt. Dit rapport kunt u weer gebruiken als bewijs bij het verhalen van uw letselschade. Laat uw werkgever het na om de Arbeidsinspectie in te schakelen, dan kunt u dit als werknemer (eventueel anoniem) zelf doen. Voor het claimen van een letselschadevergoeding staat u een stuk sterker met het rapport van de Inspectie.

Welke schade kan ik claimen na een bedrijfsongeval?

Bent u tijdens werk van de bouwsteiger gevallen en nu in de ziektewet? Dan is de werkgever aansprakelijk en moet hij of zijn verzekeraar al uw schade vergoeden. Enkele voorbeelden van veel voorkomende schadeposten die u kunt claimen zijn:

 • Medische kosten, inclusief het eigen risico van uw zorgverzekering
 • Reiskosten
 • Inkomensverlies
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Kosten voor verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Juridische kosten (ons honorarium)
 • Smartengeld

Werkgever meestal verzekerd tegen letselschade

Slachtoffers die tijdens hun werk van een bouwsteiger zijn gevallen en nu ziek thuis zitten, durven vaak hun schade niet te claimen. Zij zijn bang voor een verstoorde arbeidsrelatie of ontslag als zij hun werkgever aansprakelijk stellen. Toch is het belangrijk wel uw schade te claimen. U bent nu ziek vanwege uw val van de bouwsteiger en weet wellicht nog niet wat de toekomst gaat brengen. U kunt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raken, waardoor u in de WIA terechtkomt. U gaat daardoor aan inkomen fors inleveren. Door uw werkgever aansprakelijk te stellen voor uw bedrijfsongeval, kunt u dit verlies aan inkomen eveneens claimen.

In Nederland zijn vrijwel alle werkgevers verzekerd tegen schade door bedrijfsongevallen, dus ook voor werknemers die tijdens werk van de bouwsteiger zijn gevallen en daardoor in de ziektewet zitten. Uw werkgever hoeft dus uw schade niet te betalen, dat doet diens verzekeringsmaatschappij. U krijgt te maken met mensen van deze verzekeringsmaatschappij. Zij werken niet in uw belang en zullen proberen zo min mogelijk aan u uit te keren. Daarom is het verstandig om bij letselschade in Rotterdam contact op te nemen met onze deskundige en gespecialiseerde letselschadejuristen– en experts. Wij zetten het letselschadetraject in gang, zonder daarbij de verstandhouding tussen u en uw werkgever uit het oog te verliezen.

Gratis juridische bijstand; bij u thuis

Onze letselschadejuristen geven hulp aan werknemers die tijdens werk van de bouwsteiger zijn gevallen en nu in de ziektewet zitten. Wij begeleiden slachtoffers gedurende het gehele letselschadetraject. Dit kost u niets, omdat onze kosten tevens door de tegenpartij vergoed moeten worden. Neem daarom vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. Bent u tijdens werk van de bouwsteiger gevallen, nu in de ziektewet? Onze letselschadejuristen komen graag bij u thuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *